Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 571 10. 05. 2017 Darovací smlouva na dotykový LCD monitor "BENQ LCD IL420“
22 572 10. 05. 2017 Pronájem areálu Na Doubkové 3327, Praha 5 - na základě vyvěšeného záměru
22 573 10. 05. 2017 Finanční dar ve výši 5.000 Kč rodičům prvního narozeného dítěte v Praze 5 v roce 2017, s trvalým pobytem na území MČ Praha 5
22 574 10. 05. 2017 Dohoda o provedení změny stavby - Městská knihovna v Praze, zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1741/2016 ze dne 14. 12. 2016
22 575 10. 05. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
22 576 10. 05. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
22 577 10. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Správa areálu Pod Žvahovem 21b/463, Praha 5 - Hlubočepy"
22 578 10. 05. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 ze dne 12. 04. 2017, č. usn. 17/423/2017 - Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
22 579 10. 05. 2017 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice - stavební práce, výstavba chodníku
22 580 10. 05. 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 12/1, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost T-Mobile Czech Republic a. s.
22 581 10. 05. 2017 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o., nájemce budovy Plzeňská 39/117, Praha 5
22 582 10. 05. 2017 Smlouva o poskytování právních služeb OMI ÚMČ Praha 5
22 583 10. 05. 2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
22 584 10. 05. 2017 Realizace projektu Klub Imagion 2017
22 585 10. 05. 2017 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
22 586 10. 05. 2017 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., v průběhu letních prázdnin 2017
22 587 10. 05. 2017 Zřízení pracovní skupiny pro cyklodopravu
22 588 10. 05. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu Kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy
22 589 10. 05. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu United Islands of Prague 2017 - Klubová noc v Praze 5
22 590 10. 05. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu Arena 2017 - festival Divadla bratří Formanů
22 591 10. 05. 2017 Přehled rozpočtových opatření
22 592 10. 05. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ - příměstský tábor
22 593 10. 05. 2017 Novela Jednacích řádů poradních orgánů Zastupitelstva MČ Praha 5 a Rady MČ Praha 5
22 594 10. 05. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele vč. smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Úklid a údržba zeleně na Praze 5"
22 595 10. 05. 2017 Zřízení služebnosti ve prospěch Vzdělávacího institutu Praha s. r. o., která spočívá v právu chůze a jízdy na části pozemků parc. č. 3361 a 3366, k. ú. Smíchov
22 596 10. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 - oprava zahradní opěrné zdi a vytvoření přístupu na hřiště - realizace"
22 597 10. 05. 2017 Záštita a finanční příspěvek starosty MČ Praha 5 Ing. Pavla Richtera nad akcí "Oslava MDD na Barrandově" konanou dne 25. 5. 2017
22 598 10. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 nad akcí "Mezinárodní literárně-dramatický festival Děti čtete?"
22 599 10. 05. 2017 Stavební úpravy a dostavba objektu Braunova 1
22 600 10. 05. 2017 Polyfunkční dům Na Zlíchově 121, Praha 5 - Hlubočepy
22 601 10. 05. 2017 Bytový dům Pod Kotlářkou Motol, DUR
22 602 10. 05. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 3110/22, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "Rezidence Sacre Coeur II - Komunikace a zpevněné plochy"
22 603 10. 05. 2017 Přehled objednávek zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zást. starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 a přehled objednávek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zást. starosty
22 604 10. 05. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0010/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5
22 605 10. 05. 2017 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - E-ACCELERATOR z. ú.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů