Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
21 550 03. 05. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
21 551 03. 05. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
21 552 03. 05. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 479/37, Praha 5 - Smíchov
21 553 03. 05. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 4898, 4899, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
21 554 03. 05. 2017 Návrh na uzavření 2 smluv o nájmu bytu zvláštního určení
21 555 03. 05. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě 0058/0/OSS/05 na bezplatnou výpůjčku pobočkové telefonní ústředny HICOM 300
21 556 03. 05. 2017 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - nám. Kinských 741, Praha 5 - Silhouette Fashion , s. r. o.
21 557 03. 05. 2017 Pronájem nemovitosti - Lávka pro pěší v ulici K Barrandovu v k. ú. Hlubočepy k umístění a provozování reklamního zařízení, na základě vyvěšeného záměru
21 558 03. 05. 2017 Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných částí Na Konvářce 1742/21, Praha 5 v k. ú. Smíchov
21 559 03. 05. 2017 Bytový dům U Klikovky, DUR
21 560 03. 05. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0002/0/OMI/16 "Dopravní řešení Na Konvářce, Praha 5, parc. č. 789/3, 789/9, 4943/1 k. ú. 727024 Smíchov“
21 561 03. 05. 2017 Zpráva o činnosti Obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 za rok 2016
21 562 03. 05. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů do 100 tis. Kč
21 563 03. 05. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů nad 100 tis. Kč
21 564 03. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a JUDr. Tomáše Homoly, radního MČ Praha 5, nad sportovní akcí Japan Rugby Day
21 565 03. 05. 2017 Služební cesta do partnerského města Bratislava (Petržalka) ve dnech 24. - 27. 5. 2017
21 566 03. 05. 2017 Přehled rozpočtových opatření
21 567 03. 05. 2017 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 0004/0/OKII/16
21 568 03. 05. 2017 Rámcová smlouva - Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Expertní poradenské služby v oblasti neinvestičních EU dotací, včetně zprostředkování spolupráce v rámci mezinárodních projektových konsorcií"
21 569 03. 05. 2017 Pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 30. 5. 2017 v parku Sacre Coeur pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, člena rady MČ Praha 5
21 570 03. 05. 2017 Rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5, od 3. 5. 2017
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů