Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
20 509 26. 04. 2017 Administrativní budova Košířská Brána, DUR
20 510 26. 04. 2017 Sportovní areál TJ Radlice, DUR
20 511 26. 04. 2017 Žádost o stanovisko ke směně části pozemků parc. č. 1021/3, 1023/2, k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
20 512 26. 04. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/260, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
20 513 26. 04. 2017 Příspěvek ve výši 400.000 Kč od společnosti Tesco Stores ČR a. s. v souladu s ustanovením nájemní smlouvy ze dne 10. 11. 2010
20 514 26. 04. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k pozemku parc. č. 237 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 84 (bytový dům), vše k. ú. Smíchov
20 515 26. 04. 2017 Č. p. 1124 Zahradníčkova 14 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
20 516 26. 04. 2017 Č. p. 889, Zborovská č. o. 46 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
20 517 26. 04. 2017 Č. p. 965 Pod Školou 4 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
20 518 26. 04. 2017 Realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 15 Kudrnova 2a, Praha 5
20 519 26. 04. 2017 Č. p. 249, Štefánikova č. o. 28 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů a výjimky schválené ZMČ 25. 4. 2017
20 520 26. 04. 2017 Č. p. 2173, náměstí 14. října č. o. 10 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
20 521 26. 04. 2017 Žádost o pronájem sklepa
20 522 26. 04. 2017 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
20 523 26. 04. 2017 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
20 524 26. 04. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
20 525 26. 04. 2017 Žádost o přechod nájmu bytu
20 526 26. 04. 2017 Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
20 527 26. 04. 2017 Žádost o změnu jména nájemce
20 528 26. 04. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Šachovým klubem Smíchov, z. s. a městskou částí Praha 5
20 529 26. 04. 2017 Pověření k zastupování městské části při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a národních zdrojů
20 530 26. 04. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr administrátora projektů městské části Praha 5, který bude využívat možnosti čerpání evropských finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí"
20 531 26. 04. 2017 Výběr účastníka v rámci výzvy k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů na služby s názvem: "Výběr administrátora žádosti o dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost"
20 532 26. 04. 2017 Přehled rozpočtových opatření
20 533 26. 04. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 13/324/2017, navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 na projekt Edison
20 534 26. 04. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Příprava studie projektu inovačního centra v rámci OP Praha pól růstu do výzvy č. 26"
20 535 26. 04. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 4. 2017 do 15. 4. 2017
20 536 26. 04. 2017 Uzavření Dohody o vyúčtování služeb spojených s užíváním části budovy Štefánikova 68/12, Praha 5
20 537 26. 04. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov
20 538 26. 04. 2017 Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic
20 539 26. 04. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Ženské domovy, Radlická 2000/3 - statické zajištění objektu - technický dozor investora"
20 540 26. 04. 2017 Viladům U Vojanky, studie
20 541 26. 04. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)"
20 542 26. 04. 2017 Udělení záštity s finanční podporou Martina Slabého, 1. zástupce starosty a Bc. L. Herolda, zástupce starosty, nad 5. ročníkem multižánrového festivalu Pivopění
20 543 26. 04. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad akcí "Můj první gól - měsíc náborů"
20 544 26. 04. 2017 Spolupořádání a záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 a JUDr. Petra Lachnita, člena rady MČ Praha 5, nad akcí "Den zdraví"
20 545 26. 04. 2017 Smlouva se společností PRAHA TV s. r. o. o výrobě pořadů a poskytnutí licence na období květen - prosinec 2017
20 546 26. 04. 2017 Odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí stavby “BARRANDOV KASKÁDY - 1. etapa - objekty F, G, H, I“
20 547 26. 04. 2017 Zapojení ZŠ a MŠ Barrandov do projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem
20 548 26. 04. 2017 Zpráva výběrové komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka Úřadu MČ P5 ze dne 19.4.2017
20 549 26. 04. 2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů