Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
18 467 19. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad 3. ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 2017
18 468 19. 04. 2017 Udělení záštity s finanční podporou Martina Slabého, 1. zástupce starosty, nad 1. ročníkem River food festivalem
18 469 19. 04. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
18 470 19. 04. 2017 Návrh na uzavření 2 nových smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
18 471 19. 04. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a RNDr. Radomíra Palovského, radního pro kulturu, nad slavnostním otevřením Winternitzovy vily a darovací smlouva
18 472 19. 04. 2017 Dodatek č. 1 ke spolupořadatelské smlouvě č. 0011/0/OKI/2017 se spolkem Mime Prague z. s.
18 473 19. 04. 2017 Zachování a obnova kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2017
18 474 19. 04. 2017 Objednávka č. 0003/OBK/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc květen 2017
18 475 19. 04. 2017 Zrušení usnesení RMČ ze dne 9. 11. 2016 č. 42/1544/2016 a RMČ ze dne 11. 1. 2017 č. 1/9/2017, Záměr pronájmu a Smlouva o pronájmu zahrádky č. 5 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
18 476 19. 04. 2017 Žádost Jiřího Zavadila, o prodloužení doby nájmu do 31. 5. 2022
18 477 19. 04. 2017 Možnost využití částí pozemků parc. č. 1983/5, 2149/1 a 1976/1, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5, ke stavbě a provozování rodičovského střediska pro Nadační fond Klíček
18 478 19. 04. 2017 Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových jednotek - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
18 479 19. 04. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky v nemovitosti Stroupežnického 2327/28, Praha 5 - Smíchov
18 480 19. 04. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
18 481 19. 04. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Ostrovského 33/2, Praha 5 - Smíchov
18 482 19. 04. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti č. p. 241 Na Zlíchově 7, Praha 5 - Hlubočepy
18 483 19. 04. 2017 Postoupení uzavřených nájemních smluv na pronájem části budov k umístění telekomunikačního zařízení na dotčené základní školy - Tyršova ZŠ a MŠ, ZŠ a MŠ U Santošky, ZŠ a MŠ Grafická
18 484 19. 04. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na aktivity pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
18 485 19. 04. 2017 Poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090
18 486 19. 04. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 374/45 v k. ú. Motol vlastníkovi stavby bez č. p.
18 487 19. 04. 2017 Záměr prodeje id. 1/4 pozemků parc. č. 3173/3 a 3173/12 v k. ú. Smíchov zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob
18 488 19. 04. 2017 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 328/1 v k. ú. Radlice investorovi stavby a spoluvlastníkovi sousedních nemovitých věcí - Real - Treuhand Reality, s. r. o.
18 489 19. 04. 2017 Odkoupení pozemků parc. č. 1350/2 a 1353/4 v k. ú. Jinonice od ČR - Ministerstva obrany - na základě výběrového řízení
18 490 19. 04. 2017 Převod nájmu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51 a Na Bělidle 297/36, oba Praha 5 - Smíchov
18 491 19. 04. 2017 Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 9. 6. 2000 dohodou, ke dni 30. 4. 2017 - ADRA, o. p. s.
18 492 19. 04. 2017 Žádost o souhlas s umístěním sídla nově vznikající společnosti na adrese Radlická 2000/3, Praha 5
18 493 19. 04. 2017 Ukončení nájemního poměru - "farmářské trhy" na nám. 14. října, Praha 5 - Smíchov
18 494 19. 04. 2017 Prodloužení smlouvy o podnájmu 1 parkovacího stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy
18 495 19. 04. 2017 Převod nájmu NP - garáže ev. č. 921 v ulici Na Šmukýřce 9100, Praha 5 - Košíře
18 496 19. 04. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 - Smíchov
18 497 19. 04. 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci, a. s.
18 498 19. 04. 2017 Žádost o uzavření Smlouvy o výpůjčce na objekt bez č. p. (bývalá budova Sazky) a částí pozemků 4532/1, 4547/1, 4547/6, vše k. ú. Smíchov v lokalitě Buďánka
18 499 19. 04. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů"
18 500 19. 04. 2017 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2017
18 501 19. 04. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
18 502 19. 04. 2017 Vyúčtování dotací na podporu sportu za rok 2016
18 503 19. 04. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za roky 2017 - 2020"
18 504 19. 04. 2017 Vyúčtování dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 za rok 2016
18 505 19. 04. 2017 Připomínky MČ Praha 5 k Návrhu zprávy o uplatňování ZÚR HMP v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení
18 506 19. 04. 2017 Výroční zpráva o činnosti Komise sociální a zdravotní RMČ P5 za období od 9. 5. 2016 do 10. 4. 2017
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů