Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
17 423 12. 04. 2017 Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 424 12. 04. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
17 425 12. 04. 2017 Žádost společnosti DAMACO Group s. r. o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
17 426 12. 04. 2017 Pronájem části budovy nám. Kinských 741/6 Praha 5, na základě vyvěšeného záměru - zrušení usnesení RMČ ze dne 30. 11. 2016
17 427 12. 04. 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3110/22, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Atelier EIS s. r. o.
17 428 12. 04. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o nájmu pozemku k tíži pozemků a to k pozemku parc. č. 1591 a pozemku parc. č. 1599/41, oba v k. ú. Smíchov a pozemku parc. č. 315/2, v k. ú. Radlice
17 429 12. 04. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 - Smíchov
17 430 12. 04. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
17 431 12. 04. 2017 Převod nájmu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti ev. č. 903, Zubatého 269/1, Praha 5 - Smíchov
17 432 12. 04. 2017 Jmenování vedoucího Odboru legislativního Úřadu MČ Praha 5
17 433 12. 04. 2017 Udělení záštity a finanční podpory Martina Slabého, 1. zástupce starosty, nad akcí s názvem "Náplavka OYC a BIGGBOSS"
17 434 12. 04. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0001/0/OMI/17 "Instalace registračních průtokoměrů bazénových vod v Aquacentru Barrandov, Praha 5“
17 435 12. 04. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 15. 3. 2017 do 31. 3. 2017
17 436 12. 04. 2017 Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
17 437 12. 04. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"
17 438 12. 04. 2017 Návrh zpracování strategického dokumentu "Plán rozvoje MČ Praha 5" pro období 2017 - 2022
17 439 12. 04. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohniského 851"
17 440 12. 04. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"
17 441 12. 04. 2017 Čerpání z vlastniho fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
17 442 12. 04. 2017 Č. p. 150 U Malvazinky č. o. 24, k. ú. Smíchov - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
17 443 12. 04. 2017 Č. p. 857, 858 Lamačova - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
17 444 12. 04. 2017 Č. p. 201, 202 K Vodojemu č. o. 3, 5 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
17 445 12. 04. 2017 Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů č. p. 316 Štefánikova 8
17 446 12. 04. 2017 Informace o průběhu žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí na realizaci projektů - Snížení energetické náročnosti objektu základních a mateřských škol
17 447 12. 04. 2017 Přehled rozpočtových opatření
17 448 12. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akci "Feather tour 2017"
17 449 12. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Festival sportu Prahy 5"
17 450 12. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Běžecký kros Praha 5 - Skalka"
17 451 12. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Rotary dragon boat charity challenge 2017"
17 452 12. 04. 2017 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
17 453 12. 04. 2017 Přidělení dotací "Podpora sportu na území MČ Praha 5 v roce 2017"
17 454 12. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Školní liga ragby 2017"
17 455 12. 04. 2017 Nárok společnosti DENIKA REAL 2000, a. s. vůči městské části Praha 5
17 456 12. 04. 2017 Vyúčtování dotací v programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 pro rok 2016"
17 457 12. 04. 2017 Služební cesta do Benátek ve dnech 27. - 28. 4. 2017 za účelem přípravy partnerství
17 458 12. 04. 2017 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2017/2018 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
17 459 12. 04. 2017 Povolení výjimky z počtu žáků v jednotlivých ročnících příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám.1/615
17 460 12. 04. 2017 Vyúčtování dotací přidělených v roce 2016 v rámci dotačního řízení na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5, v oblasti sociální a neinvestičního příspěvku organizaci Naděje
17 461 12. 04. 2017 Přidělení dotací pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2017
17 462 12. 04. 2017 Přidělení dotací pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2017
17 463 12. 04. 2017 Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2017
17 464 12. 04. 2017 Vyúčtování dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" za rok 2016
17 465 12. 04. 2017 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2017
17 466 12. 04. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele vč. smlouvy k jednacímu řízení bez uveřejnění pro zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem: "Rámcová dohoda na provizorní zajištění úklidu a údržby zeleně na Praze 5"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů