Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
15 398 05. 04. 2017 Rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5, od 31. 3. 2017
15 399 05. 04. 2017 Žádost o stanovisko k nabídce bezúplatnému převodu id.1/4 parc. č. 1368/2, 1368/3 a 1375/8, k. ú. Jinonice ve vlastnictví ĆR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec hl. m. Prahu a následné svěření MČ Praha 5 s omezujícími podmínkami
15 400 05. 04. 2017 Na Skalce 17, č. p. 765 - žádost o dodatečné vyplacení slevy z kupní ceny
15 401 05. 04. 2017 K Vodojemu č. o. 3, 5, č. p. 201, 202 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
15 402 05. 04. 2017 Křížová č. o. 43, č. p. 264 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
15 403 05. 04. 2017 Holubova č. p. 2518, č. o. 2 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
15 404 05. 04. 2017 Nařízení tajemníka č. 2/2017 - Pokyn k převzetí a užívání identifikační karty
15 405 05. 04. 2017 Prodej pozemku parc. č. 3628/1, jehož součástí je dům č. p. 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc. č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k. ú. Smíchov
15 406 05. 04. 2017 Návrh darovací smlouvy se společnosti SYSARD, s. r. o.
15 407 05. 04. 2017 Úprava statutu Redakční rady MČ Praha 5
15 408 05. 04. 2017 Cyklostojany na území MČ Praha 5
15 409 05. 04. 2017 Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu pro seniory
15 410 05. 04. 2017 Záštita a poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba na prázdninový pobyt dětí
15 411 05. 04. 2017 Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
15 412 05. 04. 2017 Revokace usnesení RMČ č. 12/303/2017 ze dne 15. 3. 2017 - Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
15 413 05. 04. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a JUDr. Tomáše Homoly, člena rady a návrh na spolupořadatelství při akci "Prague Youth Rugby Festival 2017"
15 414 05. 04. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad akcí "Den Země v Prokopském údolí"
15 415 05. 04. 2017 Roční zpráva o stížnostech za rok 2016
15 416 05. 04. 2017 Přehled rozpočtových opatření
15 417 05. 04. 2017 Projekt Místní Agenda 21 na území Prahy 5 - žádost o grant vyhlášený Magistrátem hlavního města Prahy
15 418 05. 04. 2017 Nová Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 – Smíchov
15 419 05. 04. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Distribuce časopisu Pětka"
15 420 05. 04. 2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
15 421 05. 04. 2017 Schválení termínu 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů