Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
14 360 29. 03. 2017 Revokace usnesení č. 39/1448/2016 ze dne 19. 10. 2016 - změna termínu a místa osvětové akce Zero Waste neziskové organizace Bezobalu, z. ú.
14 361 29. 03. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Jóga pod sluncem" v parku Portheimka
14 362 29. 03. 2017 Spolupráce a finanční podpora projektu "Příběhy našich sousedů" realizovaného organizací Post Bellum, o. p. s.
14 363 29. 03. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 3. 2017 do 15. 3. 2017
14 364 29. 03. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
14 365 29. 03. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
14 366 29. 03. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
14 367 29. 03. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
14 368 29. 03. 2017 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o., nájemce budovy Plzeňská 39/117, Praha 5
14 369 29. 03. 2017 Přidělení dotací v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
14 370 29. 03. 2017 Spolupořadatelství 19. ročníku Světového romského festivalu KHAMORO 2017
14 371 29. 03. 2017 Společné dopoledne dětí z mateřských školek a strážníků Městské policie Praha 5
14 372 29. 03. 2017 Návrh na podání žádosti pro poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti plánování soc. služeb v oblasti řešení problematiky bezdomovectví a k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti
14 373 29. 03. 2017 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena Rady MČ Praha 5 nad VIII. ročníkem Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů a XIII. ročníkem Mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů pořádné HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
14 374 29. 03. 2017 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
14 375 29. 03. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
14 376 29. 03. 2017 Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
14 377 29. 03. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
14 378 29. 03. 2017 Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů/pro seniory
14 379 29. 03. 2017 Výpověď smlouvy o dílo č. 58/0/OSS/06 o zajištění služeb spojených s montáží a demontáží vánočního osvětlení včetně servisu a pronájmu sloupů veřejného osvětlení
14 380 29. 03. 2017 Přehled rozpočtových opatření
14 381 29. 03. 2017 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
14 382 29. 03. 2017 Finanční příspěvek na pořádání XX. ročníku mezinárodního turnaje v kopané "Memoriál ppor. Michala BRANIŠE"
14 383 29. 03. 2017 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
14 384 29. 03. 2017 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena rady MČ Praha 5 nad VIII. ročníkem akce "Slavnosti Rumunů v České republice" a finanční příspěvek na akci
14 385 29. 03. 2017 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena Rady MČ Praha 5 nad akcí "Bikers Prague dětem" dne 24. června 2017
14 386 29. 03. 2017 Žádost o záštitu MUDr. Radka Klímy, starosty a finanční podporu 20.000 Kč na akci Ringhoffer 2000
14 387 29. 03. 2017 Žádost o záštitu MUDr. Radka Klímy, starosty a finanční podporu, na kulturní akci Den srbsko-českého přátelství
14 388 29. 03. 2017 Vyúčtování dotací pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit za r. 2016
14 389 29. 03. 2017 Barrandez Vous - Bytový komplex, DUR
14 390 29. 03. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
14 391 29. 03. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258"
14 392 29. 03. 2017 Přidělení dotací "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2017"
14 393 29. 03. 2017 Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5
14 394 29. 03. 2017 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1796/2016 ze dne 14. 12. 2016
14 395 29. 03. 2017 Zrušení podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Realizace bezpečnostního řešení k ochraně ICT zařízení pro ÚMČ Praha 5"
14 396 29. 03. 2017 Rodinný dům č. p. 832, Barrandov
14 397 29. 03. 2017 Žádost o uzavření Smlouvy o výpůjčce na objekt bez č. p. (bývalá budova Sazky) a částí pozemků 4532/1, 4547/1, 4547/6, vše k. ú. Smíchov v lokalitě Buďánka
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů