Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 324 22. 03. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 na projekt Edison
13 325 22. 03. 2017 Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 5
13 326 22. 03. 2017 Žádost ředitelky MŠ Kurandové o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z OP Praha - Pól růstu ČR
13 327 22. 03. 2017 Uzavření dohody o umístění stavby - zahradního altánu, s Arcidiecezní charitou Praha, nájemcem budovy č.p. 614, Renoirova 7, Praha 5 a přilehlého pozemku parc. č. 1020/73, k. ú. Hlubočepy
13 328 22. 03. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře
13 329 22. 03. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o nájmu pozemků, k tíži pozemků parc. č. 5043/8 a 5043/14, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost PREdistribuce, a. s.
13 330 22. 03. 2017 Pravidla o užívání zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5
13 331 22. 03. 2017 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2017
13 332 22. 03. 2017 Výpůjčka uměleckých děl Galerii hlavního města Prahy
13 333 22. 03. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad 20. ročníkem přespolního běhu "Běh Prokopským údolím"
13 334 22. 03. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad akčním dnem pro mladé lidi od 14 do 25 let s názvem "Zažij DofE"
13 335 22. 03. 2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
13 336 22. 03. 2017 Žádost ředitelky MŠ Nad Palatou o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z OP Praha - Pól růstu ČR
13 337 22. 03. 2017 Bytový dům Plzeňská 794/86, Praha 5 v k. ú. Košíře
13 338 22. 03. 2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Motol od vlastníka sousedních nemovitých věcí
13 339 22. 03. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 351/3 v k. ú. Jinonice vlastníkovi stavby garáže
13 340 22. 03. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2111/2 v k. ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže
13 341 22. 03. 2017 Záměr prodeje pozemků parc. č. 2472/3 a 2472/4 v k. ú. Smíchov vlastníkovi staveb garáží
13 342 22. 03. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2472/5 v k. ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže
13 343 22. 03. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2478/5 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi stavby garáže
13 344 22. 03. 2017 Pořádání ,,Letního prázdninového pobytu" pro děti z Prahy 5 ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti "Úsměv"
13 345 22. 03. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Raudnitzův dům, Hlubočepy – stavebně technický průzkum"
13 346 22. 03. 2017 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a počtu zvláštních prostor pro hlasování (zástěn)
13 347 22. 03. 2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0135/0/ZOMI/16 ,,Oprava střechy budovy školy Plzeňská 39/117"
13 348 22. 03. 2017 Pronájem částí pozemku parc. č. 298/99, k. ú. Motol na stavební zábor, přesah střechy a 2 parkovací stání pro společnost AVAR Group s. r. o.
13 349 22. 03. 2017 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5 - Smíchov
13 350 22. 03. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
13 351 22. 03. 2017 Žádost o převod nájmu nebytového prostoru - garáž, ev. č. 921 Na Šmukýřce 9100, Praha 5 - Košíře
13 352 22. 03. 2017 Umístění reklamních rámů ve společných prostorách polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru, G-FAM s. r. o., nájemce
13 353 22. 03. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Úprava povrchu parkové cesty v parku Sacre Coeur, Praha 5"
13 354 22. 03. 2017 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1780/2016 ze dne 14. 12. 2016
13 355 22. 03. 2017 Koncept založení podnikatelského inovačního akceleračního centra (PIAC5) na Praze 5 a proces výběru partnera - provozovatele
13 356 22. 03. 2017 Revokace usnesení č. 10/25/2017 ze dne 1. 3. 2017 - jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu sportu
13 357 22. 03. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava pomníku padlým Na Zlíchově"
13 358 22. 03. 2017 Udělení záštity a finanční podpory Martina Slabého, 1. zástupce starosty, Jana Trojánka, radního a Mgr. Zdeňka Doležala, předsedy Výboru pro životní prostředí, nad akcí s názvem "Ukliďme Prahu 5"
13 359 22. 03. 2017 Schválení termínu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů