Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
12 295 15. 03. 2017 Vyúčtování dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
12 296 15. 03. 2017 Smlouva o smlouvě budoucí - elektrická přípojka na pěší zóně Anděl
12 297 15. 03. 2017 Změna ve složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
12 298 15. 03. 2017 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - Krškova 807, Praha 5 - Ordinace U Esterky, s. r. o. a nový záměr pronájmu
12 299 15. 03. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
12 300 15. 03. 2017 Dohody o správě nebytové jednotky užívané jejich vlastníkem
12 301 15. 03. 2017 Přidělení dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017
12 302 15. 03. 2017 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena RMČ Praha 5, nad 19. ročníkem Turnaje tolerance (národnostních menšin) a finanční příspěvek na akci
12 303 15. 03. 2017 Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
12 304 15. 03. 2017 Žádost ředitele ZŠ a MŠ Radlická o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z OP Praha - Pól růstu ČR
12 305 15. 03. 2017 Žádost ředitelky MŠ Trojdílná o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z OP Praha - Pól růstu ČR
12 306 15. 03. 2017 Revokace usnesení č. 9/224/2017 ze dne 22. 2. 2017 - změna termínu akce
12 307 15. 03. 2017 Revokace usnesení č. 3/103/2017 - Pronájem prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 198/101 (ev. č. 903) v domě Plzeňská 198/49, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
12 308 15. 03. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Na Zlíchově 241/7
12 309 15. 03. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 2. 2017 do 28. 2. 2017
12 310 15. 03. 2017 Pronájem prostoru sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
12 311 15. 03. 2017 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 dne 26. 4. 2017
12 312 15. 03. 2017 Návrh Komise na otevírání obálek a Komise na posuzování dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 pro rok 2017
12 313 15. 03. 2017 Návrh Komise na otevírání obálek a Komise na posuzování Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
12 314 15. 03. 2017 Návrh pracovní skupiny "Regenerace"
12 315 15. 03. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603, v budově Úřadu městské části Praha 5, mezi Šachovým klubem Smíchov, z. s. a městskou částí Praha 5
12 316 15. 03. 2017 Přehled rozpočtových opatření
12 317 15. 03. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603, v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Domem dětí a mládeže Praha 5 a městskou částí Praha 5
12 318 15. 03. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0049/0/OMI/16 uzavřené dne 30. 10. 2016 s firmou DEREZA, společnost s ručením omezeným na realizaci veřejné zakázky s názvem "Výměna oken dvorní fasády VŠMVVP, U Santošky 1093/17, Praha 5"
12 319 15. 03. 2017 Žádost o přechod nájmu bytu
12 320 15. 03. 2017 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
12 321 15. 03. 2017 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na zpracování architektonické studie a projektu pro provedení Revitalizace zahrady v Praze 5, Hlubočepech
12 322 15. 03. 2017 Usedlost Bertramka - změna statutu z nemovité kulturní památky na národní kulturní památku
12 323 15. 03. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi společností Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ž. č. a městskou částí Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů