Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 268 08. 03. 2017 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 10. 3. 2017
11 269 08. 03. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
11 270 08. 03. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4508/7 a části pozemku parc. č. 4508/1, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
11 271 08. 03. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemků v k. ú. Jinonice (Karlova Univerzita v Praze- Fakulta sociálních věd)
11 272 08. 03. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
11 273 08. 03. 2017 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemcům nebytových prostor do 100 tis. Kč
11 274 08. 03. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 31/1195/2016 - Žádost Společenství vlastníků domu U Malvazinky 150/24, Praha 5, k. ú. Smíchov o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka (19/195 id. podílu), s rekonstrukcí domu včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
11 275 08. 03. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ - příměstský tábor
11 276 08. 03. 2017 Návrh na vrácení předmětu výpůjčky (100 ks reklamních popelníků Adbin) půjčiteli společnosti S-E Holdings Limited, o. s. - smlouva o výpůjčce č. 0003/0/OMZ/10
11 277 08. 03. 2017 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2017/2018
11 278 08. 03. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
11 279 08. 03. 2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájmu pozemků k tíži pozemku parc. č. 973, k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost ELDATA pražská, s. r. o.
11 280 08. 03. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 2002, k. ú. Hlubočepy, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace přípojek elektro, plynu, vody a kanalizace a sjezdu z pozemku parc. č. 2001/2, k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví fyzických osob
11 281 08. 03. 2017 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 973, k. ú. Jinonice ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost Radlická vyhlídka, s. r. o.
11 282 08. 03. 2017 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/2010 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova - provoz linky PID č. 128
11 283 08. 03. 2017 Úhrada bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání části budovy (tesco) bez č. p., která je součástí pozemku parc. č. 465/6 a 467/5, k. ú. Hlubočepy, v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, včetně úhrady poškozeného chodníku
11 284 08. 03. 2017 Udělení záštity JUDr. Petra Lachnita, člena RMČ Praha 5 nad 19. ročníkem mezinárodního turnaje,,Turnaj kosmonautů", nad 16. ročníkem, "Memoriál Jana Weisgraba" a nad 15. ročníkem "Mikulášská šachová nadílka"
11 285 08. 03. 2017 Pořádání jarního výletu pro seniory - občany MČ Praha 5
11 286 08. 03. 2017 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
11 287 08. 03. 2017 Smlouva o poskytování poradenských služeb pro potřeby Odboru školství ÚMČ Praha 5
11 288 08. 03. 2017 Zpráva o činnosti Komise informační technologie za 2. pololetí roku 2016
11 289 08. 03. 2017 Objednávka na vybavení školícího centra - softwarové a hardwarové vybavení
11 290 08. 03. 2017 Objednávka na vybavení školícího centra - výpočetní technika + SW
11 291 08. 03. 2017 Závěrečná zpráva o výsledcích kontrol vykonávaných organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 5 v roce 2016
11 292 08. 03. 2017 Záštita RNDr. Radomíra Palovského, CSc., radního pro kulturu, nad akcí "Pražská Lítačka", kterou pořádá organizace Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. a poskytnutí finančního příspěvku
11 293 08. 03. 2017 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek MČ Praha 5 v roce 2017
11 294 08. 03. 2017 Souhlas s rozšířením zón placeného stání na území MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů