Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
10 232 01. 03. 2017 Informační cesta zástupců základních škol MČ Praha 5 s neziskovou organizací JEKA do oblasti rakouského Lechtalu
10 233 01. 03. 2017 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu kulturních aktivit
10 234 01. 03. 2017 Aktualizace Zásad pro spolupořadatelství městské části Praha 5 při pořádání akcí v oblasti kultury v roce 2017
10 235 01. 03. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 na projekt Edison
10 236 01. 03. 2017 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2016/2017
10 237 01. 03. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4261/202, 203, 195, 196, 289, 300 v k. ú. Smíchov
10 238 01. 03. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4951/3 v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
10 239 01. 03. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1020/4, k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
10 240 01. 03. 2017 Bezúplatný převod id. podílu 1/4 pozemků parc. č. 1368/2,1368/3 a 1375/8, k.ú. Jinonice, z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10 241 01. 03. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 479/37, Praha 5 - Smíchov
10 242 01. 03. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
10 243 01. 03. 2017 Žádost Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o. s. o úpravu výše nájemného za užívání budovy č. p. 748, Prokopské údolí 6, Praha 5
10 244 01. 03. 2017 Zrušení záměru zasíťování objektů ve svěřené správě MČ Praha 5
10 245 01. 03. 2017 Odstranění nepovolené stavby skladovacího objektu ve dvoře bytového domu (jednotka č. 406/904 ve svěřené správě MČ Praha 5), Praha 5 , Smíchov, č. p. 406, Lidická 41
10 246 01. 03. 2017 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla Smíchovské komorní filharmonie z. s. na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 926/16, Praha 5
10 247 01. 03. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Vítězná 530/11, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
10 248 01. 03. 2017 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad 24. ročníkem mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST 2017 a spolupořadatelství MČ Praha 5
10 249 01. 03. 2017 Neinvestiční finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2017
10 250 01. 03. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 5094/1, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s.
10 251 01. 03. 2017 Záštita RNDr. Radomíra Palovského, CSc., radního pro kulturu MČ Praha 5 nad divadelním projektem "Proč posedl amok pana R?" a darovací smlouva
10 252 01. 03. 2017 Pořádání Večerníčkovského pohádkového lesa dne 22. 4. 2017 v lesoparku nad Prokopským údolím
10 253 01. 03. 2017 Pořádání a záštita divadelního představení ,,Liga proti nevěře" pro občany MČ Praha 5 v seniorském věku
10 254 01. 03. 2017 ZŠ Tyršova - navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu
10 255 01. 03. 2017 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 - navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu
10 256 01. 03. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0014/0/OBK/2016 "Ostraha ÚMČ Praha 5"
10 257 01. 03. 2017 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu sportu
10 258 01. 03. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad 33. ročníkem mezinárodního Smíchovského turnaje „SOUDEK“ a 21. ročníkem „Smíchovská klání mládeže“
10 259 01. 03. 2017 Projekt Sport4Citizens - partnerská smlouva
10 260 01. 03. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 2. do 15. 2. 2017
10 261 01. 03. 2017 Plán kontrol v roce 2017
10 262 01. 03. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku"
10 263 01. 03. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0011/0/OMI/16 uzavřené dne 17. 03. 2016 s firmou Karlínblok s. r. o., na realizaci veřejné zakázky s názvem Dětské hřiště, DĚTSKÝ OSTROV – obnova a rozšíření“
10 264 01. 03. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava průchodu domem Wassermannova 926/16, Praha 5 - Barrandov"
10 265 01. 03. 2017 Záštita RNDr. Radomíra Palovského, CSc., radního pro kulturu, nad 14 reprízami představení pantomimy SÓLO ve studiu Švandova divadla v roce 2017 a spolupořadatelství MČ Praha 5
10 266 01. 03. 2017 Smlouva o poskytování služeb Informačního centra Praha 5, o. p. s. a finanční plán Informačního centra Praha 5, o. p. s.
10 267 01. 03. 2017 Dotační program v ekologické oblasti s názvem "Místo pro život a ekologické programy" v roce 2017 - jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro přidělení dotací
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů