Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
6 140 08. 02. 2017 Žádost společnosti G-FAM s. r. o., o umístění reklamních rámů ve společných prostorách polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
6 141 08. 02. 2017 Pronájem budovy Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov, na základě vyvěšeného záměru - zrušení usnesení RMČ ze dne 26. 10. 2016
6 142 08. 02. 2017 Žádost o stanovisko k návrhu směny pozemků ve vlastnictví Radlické cihelny s. r. o. a pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice ve svěřené správě MČ Praha 5
6 143 08. 02. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2976/1, k. ú. Smíchov
6 144 08. 02. 2017 Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
6 145 08. 02. 2017 Smlouva o výpůjčce č. 9/17/361/0002 (parkovací stání před budovami ÚMČ Praha 5)
6 146 08. 02. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2002/4, k. ú. Košíře, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost BRG Alfa s. r. o.
6 147 08. 02. 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1798/3, 1798/84, 1798/109, 1798/350 a 1798/351, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci, a. s.
6 148 08. 02. 2017 Uzavření Dohody o provedení změny stavby - stavební úpravy v pavilonu A, se společností Medifin, a. s., nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5
6 149 08. 02. 2017 Pronájem části pozemku parc. č. 4844/1, k. ú. Smíchov - Vila Mlynářka, stavební zábor
6 150 08. 02. 2017 Nebytový prostor - garáž v nemovitosti č. p. 1211, Janáčkovo nábř. č. o. 11, Praha 5 - Smíchov
6 151 08. 02. 2017 Žádost o udělení souhlasu k převzetí pojistného plnění - Medifin a. s.,
6 152 08. 02. 2017 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
6 153 08. 02. 2017 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad III. ročníkem Ratolest Festu a spolupořadatelství MČ Praha 5
6 154 08. 02. 2017 Zpráva o činnosti Komise sportovní RMČ Praha 5 za II. pololetí 2016
6 155 08. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Technická studie P+R na pozemku p. č. 1893/5, k. ú. Košíře a technická studie parkovacího domu na pozemku p. č. 1020/407, k. ú. Hlubočepy"
6 156 08. 02. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 1. do 31. 1. 2016
6 157 08. 02. 2017 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro Motolskou skládku"
6 158 08. 02. 2017 Finanční příspěvek Naději ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2017
6 159 08. 02. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0165/0/OKI/16 se společností Sykora Swiss Consulting CZ, s. r. o., se sídlem Na Pískách 828/33, Praha, na doplnění díla "Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná"
6 160 08. 02. 2017 Návrh textace pamětní desky rodiny Karpelesovy, ulice Tůmova 8
6 161 08. 02. 2017 "Barrandov Kaskády F, G, H, I" v k. ú. Hlubočepy, ÚŘ
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů