Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 107 01. 02. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0897/0/OSP/16 se společností FCC Regios, a. s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, na prodloužení provozování sběrného dvoru na území MČ Praha 5
4 108 01. 02. 2017 Jmenování nových zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 3. 2017 - 28. 2. 2020
4 109 01. 02. 2017 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 JUDr. Jana Müllera, Ing. Heleny Pickové a Ing. Rudolfa Zumra, CSc.
4 110 01. 02. 2017 Změny v komisích RMČ P5
4 111 01. 02. 2017 Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
4 112 01. 02. 2017 Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
4 113 01. 02. 2017 Lidická č. p. 797, č. o. 18, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
4 114 01. 02. 2017 Realizace záměru prodeje bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru v domě č. p. 797 Lidická 18, Praha 5
4 115 01. 02. 2017 Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách 2017
4 116 01. 02. 2017 Revokace usnesení RMČ č. 39/1390/2015 ze dne 14. 10. 2015 - Záměr vypracování auditu hospodaření (včetně personálního auditu) Informačního centra Praha 5, o.p.s.
4 117 01. 02. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. do 15. 1. 2017
4 118 01. 02. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
4 119 01. 02. 2017 Žádost o sloučení dvou bytových jednotek
4 120 01. 02. 2017 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
4 121 01. 02. 2017 Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
4 122 01. 02. 2017 Návrh dodatku č. 6 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
4 123 01. 02. 2017 Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
4 124 01. 02. 2017 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a o snížení nájemného
4 125 01. 02. 2017 Návrh na uzavření 4 nových smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů / pro seniory
4 126 01. 02. 2017 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022
4 127 01. 02. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Bouldering Session I. - X."
4 128 01. 02. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při 3. ročníku "Kryathlonu"
4 129 01. 02. 2017 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při 6. ročníku "Pražského poháru v běhu na lyžích"
4 130 01. 02. 2017 Nařízení tajemníka v oblasti BOZP, PO a Pokyny pro případ mimořádné situace s nutným opuštěním budovy
4 131 01. 02. 2017 Petice za záchranu taneční konzervatoře na Žvahově
4 132 01. 02. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0043/0/OMI/16 „Výměna oken u objektu č. p. 42, Nádražní 82/42, Praha 5“
4 133 01. 02. 2017 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části Praha 5 za rok 2016
4 134 01. 02. 2017 Podílový dům - prostory sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 338/41, Praha 5 - Smíchov
4 135 01. 02. 2017 Podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu "Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017" Ministerstvu vnitra ČR na realizaci projektu
4 136 01. 02. 2017 Změna č. Z 2772 ÚP SÚ hl. m. Praha
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů