Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 71 25. 01. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 56/17 a 480/3 v k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
3 72 25. 01. 2017 Záštita Martina Slabého 1. zástupce starosty MČ P5, nad akcemi v rámci Food festivalů na Hořejším nábřeží, které se budou konat v průběhu roku 2017
3 73 25. 01. 2017 Jmenování vedoucí Odboru sociální problematiky
3 74 25. 01. 2017 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
3 75 25. 01. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
3 76 25. 01. 2017 Stavební zásah do pozemku parc.č. 1025/2, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha - Smíchov z důvodu zajištění zdi usedlosti Koulka
3 77 25. 01. 2017 Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc.č. 1471/5, k.ú. Jinonice
3 78 25. 01. 2017 Stanovení odměny likvidátora Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci
3 79 25. 01. 2017 Žádost o stanovisko k doplněnému návrhu směny pozemků v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy s Garáže Popelka, družstvo
3 80 25. 01. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1456 v k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem vybudování plochy vjezdu k parkovacím stáním pro novostavbu viladomu na pozemku parc. č. 843/2 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví žadatele
3 81 25. 01. 2017 Dohoda o využití pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace chodníkové přejezdu ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 843/3 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví žadatele
3 82 25. 01. 2017 Dohoda o využití pozemků parc. č. 24,152,188/1,193,1889,188/2, k.ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci stavby " Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PREdistribuce, a.s."
3 83 25. 01. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě - 2. pololetí školního roku 2016/2017
3 84 25. 01. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
3 85 25. 01. 2017 Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
3 86 25. 01. 2017 Č.p. 57 Jindřicha Plachty č.o. 29 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
3 87 25. 01. 2017 Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
3 88 25. 01. 2017 Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
3 89 25. 01. 2017 Č.p. 590 Stroupežnického č.o. 22 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
3 90 25. 01. 2017 Č.p. 303 Musílkova č.o. 3 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
3 91 25. 01. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby"
3 92 25. 01. 2017 Komunikace Na Pomezí
3 93 25. 01. 2017 Návrh na poskytnutí slevy ze sociálních důvodů dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
3 94 25. 01. 2017 Návrh na ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
3 95 25. 01. 2017 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Švédská 1844/35, Praha 5 - Smíchov
3 96 25. 01. 2017 Prodej 8 volných bytových jednotek ve výběrovém řízení obálkovou metodou
3 97 25. 01. 2017 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úklid a údržba zeleně na Praze 5"
3 98 25. 01. 2017 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Prodej nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů", vč. objednávky Odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5 na administraci této veřejné zakázky
3 99 25. 01. 2017 Talent Prahy 5 roku 2016 - organizační a finanční zajištění pobytu zahraničních účastníků na X. ročníku soutěže
3 100 25. 01. 2017 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad akcí "Polívková smršť na Andělu, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu"
3 101 25. 01. 2017 Udělení plné moci vedoucímu Odboru bezpečnosti
3 102 25. 01. 2017 Dodatek č. 1 - změna účtu pronajímatele, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - MČ P5 je nájemcem pozemku parc. č. 1853/1, k. ú. Košíře
3 103 25. 01. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky č. 198/101 (ev. č. 903) v domě Plzeňská 198/49, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
3 104 25. 01. 2017 Společensko-kulturní projekt "Dny Prahy 5" konané ve dnech 15. 2. – 22. 2. 2017
3 105 25. 01. 2017 Úhrada nákladů řízení dle rozsudku 11 C 249/2014 ve věci žaloby o určení neplatnosti kupní smlouvy k pozemku id. 43/72 parc. č. 5/1 a id. 129/2016 pozemku parc. č. 6, k.ú. Košíře
3 106 25. 01. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů