Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 47 18. 01. 2017 Zrušení usnesení RMČ 25/857/2016, ze dne 22. 6. 2016 - záměr pronájmu zahrádky č. 3 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
2 48 18. 01. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2002/4, k. ú. Košíře, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Pražská plynárenská Distribuce a.s.,člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
2 49 18. 01. 2017 Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
2 50 18. 01. 2017 Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
2 51 18. 01. 2017 Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě
2 52 18. 01. 2017 č.p. 33 Ostrovského 2 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
2 53 18. 01. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Ženské domovy, Radlická 2000/3 – Statické zajištění objektu"
2 54 18. 01. 2017 Zpráva o peticích vyřizovaných Kanceláří městské části v roce 2016
2 55 18. 01. 2017 Spolupořadatelství městské části Praha 5 při pořádání akcí v oblasti kultury v roce 2017
2 56 18. 01. 2017 Návrh na změnu sazeb místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 5
2 57 18. 01. 2017 Žádost o souhlas s rekonstrukcí hřiště na víceúčelové sportoviště pro Sportovní klub Motorlet Praha, na pozemku parc.č. 205, k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5
2 58 18. 01. 2017 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 a Stanislavou Frýdovou, soukromá školka "Anita"
2 59 18. 01. 2017 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16. února 2017
2 60 18. 01. 2017 Návrh na udělení předchozího souhlasu pro účelově neurčené peněžité dary příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
2 61 18. 01. 2017 Záštita radního pro kulturu MČ Praha 5 nad akcí Bezprizor festival 2017
2 62 18. 01. 2017 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
2 63 18. 01. 2017 Projekt Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova - půdní vestavba - příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu
2 64 18. 01. 2017 Projekt Rozšíření kapacity ZŠ Pod Žvahovem - 3. patro - příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu
2 65 18. 01. 2017 Schválení darovací smlouvy v rámci projektu Taxík Maxík
2 66 18. 01. 2017 Zajištění sběru infekčního materiálu uživatelů návykových látek - Program FIXPOINT zajišťovaný Progressive o. p. s. v roce 2017
2 67 18. 01. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1674/2016 ze dne 30. 11. 2016 o výběru účastníka výběrového řízení na VZ malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - zaměření a studie"
2 68 18. 01. 2017 Změna doby pronájmu pozemku parc. č. 205, k. ú. Jinonice, na 10 let - Sportovní klub Motorlet Praha
2 69 18. 01. 2017 Petice proti výstavbě hokejové haly na Barrandově
2 70 18. 01. 2017 Rozsudek 11C249/2014-301 Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci žaloby MČ P5 o určení neplatnosti kupní smlouvy k id. 43/72 pozemku parc.č. 5/1 a id. 129/216 pozemku parc.č. 6 vše v k.ú. Košíře.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů