Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 11. 01. 2017 Zrušení usnesení RMČ - Pronájem parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
1 2 11. 01. 2017 Určení způsobu nakládání s bytovými domy ve 100 % vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených do správy MČ Praha 5, u kterých dosud nebylo rozhodnuto o privatizaci
1 3 11. 01. 2017 Č.p. 278 Štefánikova 40 - žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
1 4 11. 01. 2017 Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
1 5 11. 01. 2017 Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
1 6 11. 01. 2017 Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 za rok 2016
1 7 11. 01. 2017 Komise na otvírání obálek a na posuzování žádostí dotačních programů pro podporu soc. služeb poskytovaných občanům z MČ P5, dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P5 v soc. oblasti“ a dotačního programu v oblasti protidrogové politiky
1 8 11. 01. 2017 Informace o kontrole plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb provedené Odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy v p. o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
1 9 11. 01. 2017 Pronájem zahrádky č. 5 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
1 10 11. 01. 2017 Ostrovského č. p. 33, č. o. 2, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
1 11 11. 01. 2017 Zrušení usnesení RMČ 57/1965/2013 z 3. 12. 2013 a schválení nové realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 281 Štefánikova 4, Praha 5 oprávněnému nájemci a stavebníkovi
1 12 11. 01. 2017 Zrušení usnesení RMČ 35/1094/2014 z 14. 7. 2014 a schválení nové realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 281 Brožíkova 6, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
1 13 11. 01. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu
1 14 11. 01. 2017 Návrh na poskytnutí slevy ze sociálních důvodů dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
1 15 11. 01. 2017 Závěrečná zpráva projektu MV ČR "Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016" pro Ministerstvo vnitra ČR
1 16 11. 01. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova - Projektová dokumentace"
1 17 11. 01. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Základní škola Weberova - Praha 5, rekonstrukce fasád - pavilon E - projektová dokumentace"
1 18 11. 01. 2017 Nová Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
1 19 11. 01. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Instalace registračních průtokoměrů bazénových vod v Aquacentru Barrandov, Praha 5"
1 20 11. 01. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
1 21 11. 01. 2017 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.2007 - oprava data narození nájemce
1 22 11. 01. 2017 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 9. 2010, opravující výši vložené investice a upravující délku doby odbydlení
1 23 11. 01. 2017 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1487/10 pod garáží ve vlastnictví žadatele a části pozemku parc. č. 1487/1 jako příjezdovou cestu, oba k. ú. Smíchov
1 24 11. 01. 2017 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu
1 25 11. 01. 2017 Návrh na poskytnutí slev z nájemného
1 26 11. 01. 2017 G-FAM, s.r.o., nájemce prostor sloužících podnikání v poliklinice Barrandov, Krškova 807 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 23. 10. 2015, na základě vyvěšeného záměru
1 27 11. 01. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 12. do 31. 12. 2016
1 28 11. 01. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"
1 29 11. 01. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
1 30 11. 01. 2017 Sleva z nájemného - prostory sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 291, 292 - Smíchov, Praha 5
1 31 11. 01. 2017 Žádost o slevu - Věra Tomášková - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Plzeňská 442/211b, Praha 5 - Košíře
1 32 11. 01. 2017 Žádost o dlouhodobé snížení nájmu - prostory sloužící podnikání, Plzeňská č.p.949, č.o. 129, v ul. Plzeňská, k.ú. Košíře,
1 33 11. 01. 2017 Projekt Sport4Citizens - schválení žádosti o dotaci z programu Erasmus+
1 34 11. 01. 2017 Podání žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí na realizaci projektů - Snížení energetické náročnosti objektu základních a mateřských škol
1 35 11. 01. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti U Šalamounky 2664/2, Praha 5 - Smíchov
1 36 11. 01. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 1272/15, Praha 5 - Smíchov
1 37 11. 01. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání ev. č. 901 v domě Plzeňská 947/129b, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
1 38 11. 01. 2017 Podílový dům - prostory sloužící podnikání v nemovitosti Plzeňská 195/92, Praha 5 - Košíře
1 39 11. 01. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 pro Šachový klub Smíchov, z.s.
1 40 11. 01. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 pro neziskovou organizací Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část
1 41 11. 01. 2017 Přehled rozpočtových opatření
1 42 11. 01. 2017 V Úvalu, Praha 5 - Úpravy komunikace v úseku Kudrnova - Zahradníčkova
1 43 11. 01. 2017 Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 - 2017
1 44 11. 01. 2017 Koncepční studie lokality Újezd - Vítězná - most Legií
1 45 11. 01. 2017 Smíchov CITY
1 46 11. 01. 2017 Úprava výše nájemného v roce 2017 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v bytových domech, garáží a pozemků na základě vyhlášené roční míry inflace pro rok 2016
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů