Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
47 1735 14. 12. 2016 Provoz školních družin v době vánočních prázdnin ve školním roce 2016/2017
47 1736 14. 12. 2016 Podpora MČ Praha 5 k získání dotace od hl. města Prahy na realizaci rekonstrukce sportovní haly SK US Praha
47 1737 14. 12. 2016 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2016 o účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu hl.m. Prahy
47 1738 14. 12. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
47 1739 14. 12. 2016 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag, a.s. na rok 2016
47 1740 14. 12. 2016 Účast notářky při otvírání obálek s nabídkami na odkoupení 8 volných bytových jednotek formou výběrového řízení obálkovou metodou
47 1741 14. 12. 2016 Uzavření dohody o provedení změny stavby s Městskou knihovnou v Praze, nájemcem části budovy nám. 14. října 83/15, Praha 5
47 1742 14. 12. 2016 Smlouva o nájmu částí pozemků parc. č. 370/17 a 370/27, k. ú. Radlice, na stavební zábor
47 1743 14. 12. 2016 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájmu pozemků k tíži pozemků parc. č. 1020/255,1020/189,1020/187,1020/103,942/31,942/29, k.ú. Hlubočepy, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
47 1744 14. 12. 2016 Na Doubkové 3327, Praha 5 - záměr pronájmu areálu se stavebními objekty - revokace usnesení RMČ ze dne 23. 11. 2016
47 1745 14. 12. 2016 Pověření JUDr. Tomáše Homoly, člena Rady MČ P5
47 1746 14. 12. 2016 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
47 1747 14. 12. 2016 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
47 1748 14. 12. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
47 1749 14. 12. 2016 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Švédská 1844/35 Praha 5 - Smíchov
47 1750 14. 12. 2016 Výsledky projektové soutěže "Na Pláni" a vyplacení honorářů členům soutěžní poroty a přizvanému odbornému znalci, a dále vyplacení cen autorům tří oceněných návrhů
47 1751 14. 12. 2016 Dům Ema - Barrandov, DUR
47 1752 14. 12. 2016 Návrh Celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00
47 1753 14. 12. 2016 Změny platových výměrů ředitelů základních škol a mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 5
47 1754 14. 12. 2016 Změna platového výměru pro ředitelku mateřské školy zřizované MČ Praha 5
47 1755 14. 12. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úklid a údržba zeleně na Praze 5"
47 1756 14. 12. 2016 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření části pozemku parc.č. 209/1 a pozemků parc.č. : 201,174/2,174/3,174/7,174/9,174/10,174/11,174/12,174/13,174/14,174/15, k.ú. Jinonice
47 1757 14. 12. 2016 Záměr zasíťování objektů ve svěřené správě MČ Praha 5
47 1758 14. 12. 2016 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
47 1759 14. 12. 2016 Darovací smlouva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
47 1760 14. 12. 2016 Zrušení usnesení RMČ P5 č. 43/1627/2016 - Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
47 1761 14. 12. 2016 Záštita JUDr. P. Lachnita, člena RMČ P5 a Bc. L. Herolda, zást. starosty MČ P5 nad akcí Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. "Pečovatelka roku 2016"
47 1762 14. 12. 2016 Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
47 1763 14. 12. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 43/1614/2016 ze dne 16. 11. 2016 - Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
47 1764 14. 12. 2016 Žádost o posunutí začátku nájmu bytu
47 1765 14. 12. 2016 Návrhy na uzavření dohod o skončení nájmu bytu
47 1766 14. 12. 2016 Žádost o slevu z nájemného z důvodu špatného stavu oken
47 1767 14. 12. 2016 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
47 1768 14. 12. 2016 Žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě
47 1769 14. 12. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
47 1770 14. 12. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 42/1579/2016 ze dne 9. 11. 2016 - Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
47 1771 14. 12. 2016 Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí - projekt "Obědy do škol" - seznam žádostí o příspěvek na rok 2017
47 1772 14. 12. 2016 Podněty na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy týkající se území MČ Praha 5
47 1773 14. 12. 2016 Bezúplatný převod majetku na příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Prahy 5
47 1774 14. 12. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
47 1775 14. 12. 2016 Prodej osobního automobilu Škoda Octavia 1,9 D, rok výroby 2006, SPZ 4A4 3465
47 1776 14. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0896/0/OSP/16 ze dne 29. 8. 2016 v rámci realizace veřejné zakázky na služby s názvem "Správci vybraných parků a dětských hřišť MČ Praha 5"
47 1777 14. 12. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Klubem pacientů mnohočetný myelom, z.s. a městskou částí Praha 5
47 1778 14. 12. 2016 Schválení rozhodnutí zadavatele vč. smlouvy k jednacímu řízení s uveřejněním pro zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem: "Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území městské části Praha 5, pro období let 2016 – 2020, JŘSU"
47 1779 14. 12. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Krajskou organizací ČSŽ Praha a městskou částí Praha 5
47 1780 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Rekonstrukce soc. zařízení, společných prostor a další v budovách ÚMČ Praha 5 a oprava dvorní a uliční fasády, výměna střešního pláště a studie využitelnosti podkroví v budově Preslova 553/4, Praha 5"
47 1781 14. 12. 2016 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Ženské domovy, Radlická 2000/3 – Statické zajištění objektu"
47 1782 14. 12. 2016 Přehled rozpočtových opatření
47 1783 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1264/3 - vybudování jednolité multifunkční herní plochy"
47 1784 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zřízení etážového topení v části objektu Švédská 107/39, Praha 5"
47 1785 14. 12. 2016 Záměr na prodloužení režimového opatření vrátné služby pro areál Pod Žvahovem 463, prostřednictvím správní firmy AUSTIS správa, s. r. o.
47 1786 14. 12. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
47 1787 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Modernizace výtahu náměstí 14. října 1381, Praha 5"
47 1788 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka a instalace systému kontroly vstupu v budovách MČ Praha 5"
47 1789 14. 12. 2016 Pronájem pozemku parc. č. 4181/1, k. ú. Smíchov - stavební zábor, PRONABYT, s. r. o., Pod Hybšmankou 2346/17, Praha 5
47 1790 14. 12. 2016 Dodatky ke smlouvám o dílo Odboru majetku a investic ÚMČ P5
47 1791 14. 12. 2016 Výpověď smlouvy firmě Xanadu, a.s. na poskytování kompletního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5
47 1792 14. 12. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana
47 1793 14. 12. 2016 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Vítězná 530/11, Praha 5 - Malá Strana
47 1794 14. 12. 2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6/0/OÚR/15 na "Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov"
47 1795 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava a nátěr fasády a repase oken dvorní fasády Vítězná 530/11, Praha 5"
47 1796 14. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Celková oprava střechy včetně instalace komínových lávek objektu Švédská 107/39, Praha 5"
47 1797 14. 12. 2016 Udělování výjimek ze stavebních uzávěr na území MČ Praha 5
47 1798 14. 12. 2016 Vysokoškolské vzdělávací středisko Švédská, spojené ÚŘ a SP
47 1799 14. 12. 2016 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 0003/0/OSP/15 - Prolemax, s.r.o. - dodávka herních prvků na Dětský ostrov
47 1800 14. 12. 2016 Memorandum o spolupráci na projektu Smíchov City
47 1801 14. 12. 2016 Zřízení pracovní skupiny pro zadání podmínek na krajinářsko-urbanistickou studii Na Pláni
47 1802 14. 12. 2016 Podpora MČ Praha 5 k získání dotace od hl. města Prahy
47 1803 14. 12. 2016 Návrh na poskytnutí mimořádného, účelově vázaného investičního a neinvestičního příspěvku na pořízení technického vybavení pro pořádání kulturních akcí příspěvkové organizaci FZŠ a MŠ Barrandov II
47 1804 14. 12. 2016 Objednávka na nákup výpočetní techniky a materiálu, financováno z dotace OSPOD
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů