Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1605 16. 11. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 13 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
43 1606 16. 11. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 15 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
43 1607 16. 11. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, Martina Slabého 1. zástupce starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a Jana Trojánka, člena Rady MČ P5 nad akcí galavečer v Paláci Žofín při příležitosti udílení Řádu Vavřínu.
43 1608 16. 11. 2016 Vyřazení majetku z evidence hmotného majetku MČ Praha 5
43 1609 16. 11. 2016 Pronájem části pozemku parc. č. 515/1, k. ú. Hlubočepy - schodiště, rozšíření stávající smlouvy o nájmu pozemku dodatkem č. 1
43 1610 16. 11. 2016 Projekt "Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5" - finanční oprava
43 1611 16. 11. 2016 Žádost o zúžení smlouvy o nájmu NP - garáž, Na Konvářce 192/24, ev.č.916 a schválení dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu NP č.178/F/C/95/192/St
43 1612 16. 11. 2016 Prodloužení smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu, a. s.
43 1613 16. 11. 2016 Zpráva o činnosti Komise informační technologie od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
43 1614 16. 11. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
43 1615 16. 11. 2016 Objednávka Odboru legislativního Úřadu MČ Praha 5 na zajištění upgrade elektronického nástroje E-ZAK - "Registr smluv" a "Termínovník"
43 1616 16. 11. 2016 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
43 1617 16. 11. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Integrace osob s handicapem při sportovní činnosti - lezecká stěna"
43 1618 16. 11. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při 22. ročníku "O pohár starosty MČ Praha 5 ve fotbale - mladší žáci"
43 1619 16. 11. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
43 1620 16. 11. 2016 Nebytová jednotka v nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5 - "Výdejna parkovacích oprávnění"
43 1621 16. 11. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
43 1622 16. 11. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 11 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
43 1623 16. 11. 2016 Schválení rozhodnutí o vyloučení zájemce a výzev včetně zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro Motolskou skládku"
43 1624 16. 11. 2016 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.
43 1625 16. 11. 2016 Mikulášská besídka v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
43 1626 16. 11. 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017
43 1627 16. 11. 2016 Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
43 1628 16. 11. 2016 Zajištění vánočních dárkových balíčků pro zaměstnance a zastupitele ÚMČ Praha 5
43 1629 16. 11. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Aktualizace souboru energetických příloh k žádosti o dotace na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty MŠ a ZŠ"
43 1630 16. 11. 2016 Zápůrčí žaloba vůči Tanečnímu centru Praha - konzervatoř, o.p.s., se sídlem Pod Žvahovem 463/21b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 25106121
43 1631 16. 11. 2016 Výkup, směna a převedení pozemků Stolové hory Na Vidouli do vlastnictví MČ Prahy 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů