Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1543 09. 11. 2016 Návrh na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka
42 1544 09. 11. 2016 Záměr pronájmu zahrádky č. 5 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
42 1545 09. 11. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 10. do 15. 10. 2016
42 1546 09. 11. 2016 Zrušení usnesení RMČ - Pronájem části pozemku parc. č. 3751/12, k. ú. Smíchov, na stavební zábor
42 1547 09. 11. 2016 Dodatek č.1 k podnájemní smlouvě mezi RS development a Montessori školy Andílek
42 1548 09. 11. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 386/23, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1549 09. 11. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu id. podílu 2/9 pozemku parc. č. 496 o výměře 208 m2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1550 09. 11. 2016 Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko k prodeji části pozemku par. č. 1975/9, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1551 09. 11. 2016 Zrušení usnesení - Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Na skalce 1047/1, k.ú. Smíchov
42 1552 09. 11. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 5052 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1553 09. 11. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/261, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1554 09. 11. 2016 Petice "Ne, výstavbě bytového areálu Skalka"
42 1555 09. 11. 2016 Zpráva o průběhu likvidace za rok 2015 předkládaná Bytovým podnikem v Praze 5, státní podnik v likvidaci
42 1556 09. 11. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v suterénu budovy nám. 14. října 1381/4, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
42 1557 09. 11. 2016 Nebytová jednotka - Preslova 2213/5, Praha 5 - Smíchov
42 1558 09. 11. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře
42 1559 09. 11. 2016 Dohoda o využití pozemku parc.č. 4181/1, k.ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace zateplení BD Pod Hybšmankou 2346/17, Praha 5 ve vlastnictví společnosti PRONABYT, s.r.o.
42 1560 09. 11. 2016 Záměr uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5
42 1561 09. 11. 2016 Projekt Zavedení modelu řízení kvality CAF na Úřadě městské části Praha 5 - odstoupení od realizace projektu
42 1562 09. 11. 2016 Záměr přestavby bývalé trafostanice, studie
42 1563 09. 11. 2016 Zástavba 4 řadových rodinných domů, ověřovací studie
42 1564 09. 11. 2016 Neinvestiční finanční příspěvek Kulturnímu centru Prahy 5 na Českou mši vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Václava a záštita Viktora Čahoje radního pro kulturu MČ Praha 5
42 1565 09. 11. 2016 Vyhlášení Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
42 1566 09. 11. 2016 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
42 1567 09. 11. 2016 Obecná pravidla pro poskytování dotací MČ Praha 5 pro rok 2017
42 1568 09. 11. 2016 Dodatek ke smlouvě o poskytování poradenských služeb v oblasti neinvestičních EU dotací
42 1569 09. 11. 2016 Čestné občanství městské části Praha 5 za rok 2016
42 1570 09. 11. 2016 Jmenování nových zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 11. 2016 - 31. 10. 2019
42 1571 09. 11. 2016 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů
42 1572 09. 11. 2016 Přehled rozpočtových opatření
42 1573 09. 11. 2016 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2017 a Pravidla rozpočtového provizoria
42 1574 09. 11. 2016 Žádost o sloučení bytových jednotek
42 1575 09. 11. 2016 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
42 1576 09. 11. 2016 Žaloba na vyklizení služebního bytu
42 1577 09. 11. 2016 Návrhy na uzavření dohod o skončení nájmu bytu
42 1578 09. 11. 2016 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
42 1579 09. 11. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
42 1580 09. 11. 2016 Návrh na poskytnutí mimořádného, účelově vázaného investičního a neinvestičního příspěvku na realizaci akcí příspěvkovými organizacemi, FZŠ a MŠ Barrandov II a MŠ Peroutkova v roce 2016
42 1581 09. 11. 2016 Žádost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, na podání žádosti pro poskytnutí dotace na podporu registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
42 1582 09. 11. 2016 Schválení darovací smlouvy a smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík
42 1583 09. 11. 2016 Petice za zachování bezplatného parkování na Barrandově
42 1584 09. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2017
42 1585 09. 11. 2016 Darovací smlouva pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
42 1586 09. 11. 2016 Objednávka na zajištění 10. ročníku soutěže Talent Prahy 5
42 1587 09. 11. 2016 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Ženské domovy, Radlická 2000/3 - Statické zajištění objektu"
42 1588 09. 11. 2016 Návrh Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, na podání žádosti pro poskytnutí grantu v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
42 1589 09. 11. 2016 Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě č. 63/0/OSS/05 o provádění správy administrativních budov ÚMČ P5
42 1590 09. 11. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 23/2 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
42 1591 09. 11. 2016 Organizační řád Úřadu městské části Praha 5
42 1592 09. 11. 2016 Žádost o souhlas s žádostí o dotaci na opravu opěrné zdi a rekonstrukci tenisových kurtů v rámci programu MHMP "Celoměstský program podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 2017"
42 1593 09. 11. 2016 Revokace usnesení schválení objednávek Odboru majetku a investic
42 1594 09. 11. 2016 Dodatek č. 1 ke SoD č. 0038/0/OMI/16 uzavřené s firmou SODOP Project Plzeň a.s., na realizaci veřejné zakázky s názvem “Objemová studie na nově navržené objekty – Skate park Kobrova, Na Popelce a Lidická 34“.
42 1595 09. 11. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
42 1596 09. 11. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
42 1597 09. 11. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
42 1598 09. 11. 2016 Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a společností Barrandov studio, a. s.
42 1599 09. 11. 2016 Nepeněžitý dar pro Městskou policií hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
42 1600 09. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2017
42 1601 09. 11. 2016 Rozsvícení vánočního stromu pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty, Martina Slabého, 1. zástupce starosty a Mgr. Víta Šolleho, zástupce starosty
42 1602 09. 11. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 40/1504/2016 ze dne 26. 10. 2016 - Služební cesta do partnerského města Budapešť (Újbuda) - Maďarsko ve dnech 10. - 12. 11. 2016
42 1603 09. 11. 2016 Podnět k revizi obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
42 1604 09. 11. 2016 Kronika MČ Praha 5 za rok 2015
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů