Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1330 05. 10. 2016 Jmenování vedoucího Stavebního úřadu ÚMČ Praha 5
37 1331 05. 10. 2016 Realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 2518 Holubova 2, Praha 5
37 1332 05. 10. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "České ruce"
37 1333 05. 10. 2016 Žádost o schválení uzavření podnájemní smlouvy - Marcela Garncarzová, stávající nájemce polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
37 1334 05. 10. 2016 Evropské střechy s. r. o., - zrušení schváleného pronájmu v budově nám. Kinských 741, Praha 5
37 1335 05. 10. 2016 E.T.GEM, - zrušení schváleného pronájmu v budově nám. Kinských 741, Praha 5
37 1336 05. 10. 2016 Žádost o prominutí nájemného nájemce části krytu CO v budově Pod Žvahovem 463, Praha 5
37 1337 05. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Letohrádek Portheimka č. p. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov - studie a dokumentace pro územní rozhodnutí"
37 1338 05. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Koordinátor BOZP"
37 1339 05. 10. 2016 Pravidla pronájmu nebytových prostor - prostor sloužících podnikání
37 1340 05. 10. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Juraj Korbel, pronájem na základě vyvěšeného záměru
37 1341 05. 10. 2016 Žádost o převod nájmu - MUDr. Petr Labohý, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
37 1342 05. 10. 2016 Zrušení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v suterénu budovy nám. 14. října 1381/4, Praha 5 a nový záměr
37 1343 05. 10. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1560/183, k. ú. Košíře - rozšíření žádosti
37 1344 05. 10. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1560/1 a parc. č. 1560/76, k. ú. Košíře
37 1345 05. 10. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1251/2016, finančního krytí na poskytnutí finančních prostředků na aktivity pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
37 1346 05. 10. 2016 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 515/1, k. ú. Hlubočepy - schodiště, rozšíření stávající Smlouvy o nájmu pozemku
37 1347 05. 10. 2016 Záměr pronájmu parkovacích stání ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
37 1348 05. 10. 2016 Úhrada nákladů na technické zhodnocení budovy Plzeňská 39/117, Praha 5, provedeného v souladu s Dodatkem č. 1 k NS - Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o. - revokace usnesení
37 1349 05. 10. 2016 Narovnání majetkoprávních vztahů ke garáži bez č. p. na pozemku parc. č. 1022/2, k. ú. Smíchov
37 1350 05. 10. 2016 Uzavření smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
37 1351 05. 10. 2016 Schválení metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně příloh
37 1352 05. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna oken u objektu č. p. 42, Nádražní 82/42, Praha 5"
37 1353 05. 10. 2016 Pronájem pozemků - farmářské trhy na nám. 14. října, Praha 5 - Smíchov
37 1354 05. 10. 2016 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5 a JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5, nad seminářem ,,Porozvodová péče o děti", pořádaným Mezinárodním institutem pro rodinu a dítě ve spolupráci s MČ Praha 5
37 1355 05. 10. 2016 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
37 1356 05. 10. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0053/0/OŠK/2016 uzavřené dne 1. 7. 2016 s firmou MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky " MŠ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 - Oprava areálových komunikací"
37 1357 05. 10. 2016 Žádost o převedení bytů do dispozice CSOP
37 1358 05. 10. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
37 1359 05. 10. 2016 Ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky
37 1360 05. 10. 2016 Uzavření 2 smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou a uzavření dohody o skončení nájmu
37 1361 05. 10. 2016 Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu
37 1362 05. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Soubor energetických opatření na objektech MŠ Lohniského 830/18, Nad Palatou 613/29, Renoirova 648/29 - projektová dokumentace"
37 1363 05. 10. 2016 Návrh na konání akce a výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Produkce akce Podnikatel a Živnostník Prahy 5 roku 2016"
37 1364 05. 10. 2016 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“, vč. objednávky Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5 na administraci této veřejné zakázky
37 1365 05. 10. 2016 Záštita Mgr. Víta Šolleho, zástupce starosty a Bc. Martina Damaška, předsedy Školského výboru ZMČ Praha 5 nad kulturní akcí pořádanou Spolkem rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. a poskytnutí finančního příspěvku
37 1366 05. 10. 2016 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2017
37 1367 05. 10. 2016 Akce pod názvem "Podzimní setkání s podnikateli Prahy 5" pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty a Viktora Čahoje, radního pro podnikání
37 1368 05. 10. 2016 Přehled rozpočtových opatření
37 1369 05. 10. 2016 Poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 ve výši 12.000 Kč
37 1370 05. 10. 2016 Návrh na poskytnutí finančního daru organizaci Život 90, z. ú. na služby tísňové péče AREÍON pro občany MČ Praha 5
37 1371 05. 10. 2016 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Realizace bezpečnostního řešení k ochraně ICT zařízení pro Úřad MČ Praha 5"
37 1372 05. 10. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu Na Pláni 59"
37 1373 05. 10. 2016 Služební cesta do města Panyu - Čína od 21. - 27. 10. 2016
37 1374 05. 10. 2016 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky"
37 1375 05. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0022/0/OMI/16 uzavřené se společností MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o. na provedení “ZŠ a MŠ Tyršova, obj. ZŠ, Praha 5 – Jinonice – vestavba do půdního prostoru - PD “
37 1376 05. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke SoD č. 0023/0/OMI/16 uzavřené s firmou ELEKTROSTAV Praha s. r. o., na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 2. etapa"
37 1377 05. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0028/0/OMI/16 uzavřené s firmou BROTO TRADE s. r. o., na realizaci zakázky "ZŠ a MŠ Grafická, objekt Grafická 1060/13, Praha 5 - stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérové třídy"
37 1378 05. 10. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 8. do 31. 8. 2016
37 1379 05. 10. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad 13. ročníkem "Podzimní ceny SK Motorlet Praha" v plavání a poskytnutí finančního příspěvku
37 1380 05. 10. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad 45. ročníkem "Velké ceny Prahy SK Motorlet Praha" v plavání a poskytnutí finančního příspěvku
37 1381 05. 10. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů