Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1230 07. 09. 2016 Vzory Smluv o převodu nemovitých věcí, Dohod o vypořádání práv a povinností, Smluv o zřízení zástavního práva a nabídek na odkoupení, dle platných Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
32 1231 07. 09. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad semináři pro nestátní neziskové organizace z Prahy 5 a poskytnutí finančního příspěvku
32 1232 07. 09. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Míčové hry na Mrázovce"
32 1233 07. 09. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při slavnostním večeru "Roku Věry Menčíkové"
32 1234 07. 09. 2016 Žádost o stanovisko k odkoupení komunikace na pozemcích parc. č. 4508/11 a 4509/3 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
32 1235 07. 09. 2016 Žádost hl. m. Prahy, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a. s. o vyhotovení Smlouvy o výpůjčce
32 1236 07. 09. 2016 Zřízení odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 v bývalém školském objektu Na Pláni 59/3186 k provozování dvou tříd mateřské školy od 1. 9. 2017
32 1237 07. 09. 2016 XV. ročník střelecké soutěže "Smíchovský střelec"
32 1238 07. 09. 2016 Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
32 1239 07. 09. 2016 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání (ordinace) Na Skalce 1047/1, k. ú. Smíchov
32 1240 07. 09. 2016 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru - garáže v nemovitosti Stroupežnického 2324/26, Praha 5 - Smíchov
32 1241 07. 09. 2016 Informace - neinvestiční výdaje MČ na provoz úřadu, z toho pro výkon státní správy za r. 2015, porovnání od r. 2012 - 2015
32 1242 07. 09. 2016 Dohoda o ukončení SOD "Opravy střechy obj. Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3" ze dne 24. 05. 2016
32 1243 07. 09. 2016 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí pozemku parc. č. 3716/2 a části pozemku č. 3716/1, k. ú. Smíchov ze svěřené správy MČ Praha 5 s žádostí stavebnímu úřadu o souhlas s dělením a revokace usnesení RMČ č. 31/1122/2015 ze dne 19. 8. 2016
32 1244 07. 09. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu"
32 1245 07. 09. 2016 Pořádání akce Podzimní den seniorů 2016 pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5
32 1246 07. 09. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5, nad projektem ,,Senior roku 2016"
32 1247 07. 09. 2016 Změny platových výměrů ředitelů/ředitelek základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
32 1248 07. 09. 2016 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů