Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1171 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky"
31 1172 31. 08. 2016 Ustanovení Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016
31 1173 31. 08. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
31 1174 31. 08. 2016 Statut Komise dopravní Rady MČ Praha 5
31 1175 31. 08. 2016 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
31 1176 31. 08. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
31 1177 31. 08. 2016 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo č. 0022/0/OMI/2015 v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky s názvem "Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
31 1178 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Otevření a provozování sběrného dvoru na území MČ Praha 5"
31 1179 31. 08. 2016 Záštita a finanční příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Ergo Aktiv na pořádání akce ,,Polívková smršť na Andělu, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu"
31 1180 31. 08. 2016 Uzavření dvou smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
31 1181 31. 08. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
31 1182 31. 08. 2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 039/0/OSS/13 v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti FZŠ V Remízku"
31 1183 31. 08. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Bouldering Session VII - X."
31 1184 31. 08. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Pražský opičák 2016"
31 1185 31. 08. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Drive Tour 2016"
31 1186 31. 08. 2016 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Vítězná 11/530, k. ú. Malá Strana
31 1187 31. 08. 2016 Rozšíření nájemní smlouvy o 1 nájemce - nebytový prostor - garáž - v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 - Smíchov
31 1188 31. 08. 2016 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 96/0/OOA/06 k umístění telekomunikačního zařízení v ZŠ Grafická 1060/13, Praha 5
31 1189 31. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Juraj Korbel, stávající nájemce
31 1190 31. 08. 2016 Revokace usnesení č. 30/1075/2015 - Štefánikova 316/8, stavební úpravy
31 1191 31. 08. 2016 Záměr pronájmu budovy Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov
31 1192 31. 08. 2016 Záměr pronájmu 1.,2. a 3. patra budovy nám. Kinských 741/6 Praha 5
31 1193 31. 08. 2016 Nepeněžitý dar pro Policii České republiky- Obvodní ředitelství policie Praha II
31 1194 31. 08. 2016 Žádost o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 1184/84, k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
31 1195 31. 08. 2016 Žádost Společenství vlastníků domu U Malvazinky 150/24, Praha 5 o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka (9,7% podílu), s rekonstrukcí domu č. p. 150 U Malvazinky 27, k. ú. Smíchovvčetně čerpání finančních prostředků z úvěru
31 1196 31. 08. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 341/1 o výměře 26 m2 a části pozemku parc. č. 341/8 o výměře 102 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
31 1197 31. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 6. 8. 1996 - MUDr. Renata Galliová
31 1198 31. 08. 2016 Záměr uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5
31 1199 31. 08. 2016 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5 - Smíchov
31 1200 31. 08. 2016 Přehled rozpočtových opatření
31 1201 31. 08. 2016 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
31 1202 31. 08. 2016 Žádost o krátkodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání Plzeňská 198/49, k. ú. Košíře
31 1203 31. 08. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - E.T. GEM s. r. o., na základě vyvěšeného záměru
31 1204 31. 08. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Vrchlického 493b/43, Praha 5
31 1205 31. 08. 2016 Pronájem části pozemku parc. č. 546/1, k. ú. Smíchov, v ul. Svornosti 1, Praha 5 na umístění odpadních nádob
31 1206 31. 08. 2016 Záměr směny části pozemku parc. č. 545 v k. ú. Smíchov o výměře 1966 m2 ve svěřené správě MČ Praha 5 za pozemky parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy
31 1207 31. 08. 2016 Navýšení kapacity školní jídelny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
31 1208 31. 08. 2016 Návrh školských obvodů mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
31 1209 31. 08. 2016 Žádost Unie rodičů při MŠ Lohniského 830, Praha 5, z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
31 1210 31. 08. 2016 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování a využívání informací č. 0012/0/KST/16 - NEWTON Media, a. s. - Monitoring zpráv
31 1211 31. 08. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí veřejné promoce psích studentů "Helppes akademie - super den 2016" konané dne 24. září 2016
31 1212 31. 08. 2016 Schválení Koncepce řešení mobilních a fixních hlasových služeb
31 1213 31. 08. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
31 1214 31. 08. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Kde bydlí Kuře" a poskytnutí finančního příspěvku
31 1215 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava hydroizolace východního bočního vstupu a oprava střechy nad garáží objektu Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5"
31 1216 31. 08. 2016 Uplatnění nároků v souvislosti s neplatností kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti - budovy č. p. 269, postavené na pozemku p. č. 2998 v katastrálním území Smíchov a pozemku p. č. 2998 v katastrálním území Smíchov – Zubatého 1
31 1217 31. 08. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby"
31 1218 31. 08. 2016 Objednávka pořízení modulu Kontrola insolvence v rámci právního systému Codexis
31 1219 31. 08. 2016 Schválení Dílčí smlouvy k rámcové smlouvě č. 0002/0/OKII/16, smlouva o poskytování tiskových služeb
31 1220 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Katalog IT služeb"
31 1221 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Objemové studie na nově navržené objekty – Skate park Kobrova, objekt Na Popelce a objekt Lidická 34"
31 1222 31. 08. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Šachovým klubem Smíchov, z. s. a městskou částí Praha 5
31 1223 31. 08. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi neziskovou organizací Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. a městskou částí Praha 5
31 1224 31. 08. 2016 Odpověď na dopis AquaDream a. s. z 1. 8. 2016
31 1225 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Posouzení bezpečnosti v MŠ a zařízeních zřízených MČ Praha 5 s vypracováním zjednodušené projektové dokumentace k realizaci případných bezpečnostních opatření"
31 1226 31. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic v souvislosti s projektem Radlické radiály včetně úprav prostoru MÚK Řeporyjská"
31 1227 31. 08. 2016 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Zajištění tisku časopisu "Pětka pro vás" pro městskou část Praha 5"
31 1228 31. 08. 2016 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7/0/OÚR/15 na "Vypracování územní studie okolí ulice Plzeňská - Vrchlického"
31 1229 31. 08. 2016 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 6/0/OÚR/15 na "Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů