Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1095 17. 08. 2016 Zpráva o činnosti Obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 za rok 2015
30 1096 17. 08. 2016 Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 za rok 2015
30 1097 17. 08. 2016 Program 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 22. září 2016
30 1098 17. 08. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
30 1099 17. 08. 2016 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hlubočepy, vlastníkovi souvisejících nemovitostí
30 1100 17. 08. 2016 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1287 v k.ú. Hlubočepy, vlastníkům sousedních nemovitostí
30 1101 17. 08. 2016 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření části pozemku parc.č. 764/27, k.ú. Jinonice
30 1102 17. 08. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji id. 36/69 podílu pozemku parc. č. 1345/2, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 1103 17. 08. 2016 X. ročník turnaje policejních družstev v minikopané Košířský Košík
30 1104 17. 08. 2016 Pronájem volného nebytového prostoru v nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5 - Smíchov
30 1105 17. 08. 2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Dagmar Bečvaříková, stomatolog
30 1106 17. 08. 2016 CSOP p. o. - uzavření dodatku č. 2 k dohodě o užívání prostor k provozování "Bezplatné právní poradny pro občany MČ Praha 5"
30 1107 17. 08. 2016 Zrušení usn. RMČ z 20. 5. 2014 č. 27/800/2014, bod I. 2. dohoda o vyklizení a narovnání části pozemku parc. č. 289, k. ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8 - Ing. Petr Dedek a záměr pronájmu Ing. Jitce Kořínkové a Kamilu Gruževskému
30 1108 17. 08. 2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy k nebytovému prostoru - garáže - ev. číslo 901, Fabiánova 606/2
30 1109 17. 08. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream, a.s. a zdaňované činnosti objektu Ženské domovy na rok 2016
30 1110 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Jiří Koťátko, a MDDr. Adam Koťátko, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1111 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Anna Zobanová, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1112 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - SABAX s. r. o, a MUDRC s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1113 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MEDOP s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1114 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Lavgaev dent s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1115 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Ingrid Špaková, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1116 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - PaedDr. Renata Cikánková, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1117 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Věra Budková s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1118 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Psychiatrie GOLD s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1119 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Alena Růžičková, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1120 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Blanka Váchová, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1121 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Praxis dentalis s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1122 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Dětská ordinace Barrandov s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1123 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - PhDr. Marie Valoušková s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1124 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - UroVize s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1125 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Chirurgie Barrandov s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1126 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Marcela Kubátová s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1127 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Irena Remešová, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1128 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MEDICAL DOCTOR s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1129 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Pediatr Barrandov s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1130 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Michael Konečný, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1131 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Alena Zimmelová, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1132 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Věra Slavíková, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1133 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Ordinace u Esterky s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1134 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Radko Čanda - neurologická praxe, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1135 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Arnošt Zabilka - LaRz - PRODEJ s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1136 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - FIMED s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1137 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Karel J. Holub s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1138 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Olga Jedličková, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1139 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - ORL Barrandov s. r. o., pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1140 17. 08. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Gynekologie Barrandov, pronájem na základě vyvěšeného záměru
30 1141 17. 08. 2016 Přehled rozpočtových opatření
30 1142 17. 08. 2016 Úprava rozpočtu roku 2016 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob ze zdaňovací období roku 2015 formou neinvestiční dotace
30 1143 17. 08. 2016 Statut Komise obchodních aktivit Rady městské části Praha 5
30 1144 17. 08. 2016 Novelizace Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
30 1145 17. 08. 2016 Žádost Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy o souhlas s uspořádáním akce "Zastávka Volný čas" na nám. 14. října před kostelem sv. Václava, Praha 5 - Smíchov
30 1146 17. 08. 2016 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v domě Plzeňská 947/129b, k. ú. Košíře
30 1147 17. 08. 2016 Zrušení usnesení RMČ ze dne 02. 02. 2016 a nový záměr pronájmu sloužících podnikání v domě Plzeňská 452/167, k. ú. Košíře
30 1148 17. 08. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana
30 1149 17. 08. 2016 Žádost nájemce Chung Pham Van o prodloužení doby nájmu nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 269, k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5
30 1150 17. 08. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06871532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
30 1151 17. 08. 2016 Odpověď na dopis společnosti AED project, a. s. ze dne 01. 07. 2016 týkající se usnesení RMČ Praha 5 č. 25/861/2016 ze dne 22. 06. 2016
30 1152 17. 08. 2016 Schválení projektu optimalizace vyhotoveného na základě smlouvy č. 0002/0/OKII/16, smlouva o poskytování tiskových služeb
30 1153 17. 08. 2016 Žádost o převod nájemního vztahu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 406/41, Praha 5 - Smíchov
30 1154 17. 08. 2016 Žádosti o udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů
30 1155 17. 08. 2016 Záměr pronájmu 2 bytových jednotek Fakultní nemocnici v Motole k zajištění stabilizace odborných zdravotnických profesí
30 1156 17. 08. 2016 Záštita nad šachovým turnajem s názvem "Memoriál Jana Weigraba"
30 1157 17. 08. 2016 Záštita nad šachovým turnajem s názvem "Turnaj všech generací"
30 1158 17. 08. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 29/1087/2016 ze dne 03. 08. 2016 - veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Výměna střešních oken v ateliéru Nepomucká 442/2"
30 1159 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Lohniského 851/12 - oprava zahradních teras a mlhoviště - realizace"
30 1160 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38 - Oprava plotu a herní plochy horní zahrady a příjezdové komunikace - realizace"
30 1161 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní realizace převodu bytových jednotek"
30 1162 17. 08. 2016 Zřízení Knihobudky na území MČ Praha 5 a schválení darovací smlouvy
30 1163 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy sportovního areálu Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919/7 - PD"
30 1164 17. 08. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 29/1086/2016 ze dne 03. 08. 2016 - veřejná zakázka s názvem "Výstavba bytového domu v ulici Goldscheiderova"
30 1165 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výmalba společných prostor objektu Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5"
30 1166 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Správci vybraných parků a dětských hřišť MČ Praha 5"
30 1167 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava terasy před zdravotnickým zařízením Okrouhlík - Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5"
30 1168 17. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Repase oken do ulice, oprava a nátěr fasády domu Staropramenná 547/9, Praha 5"
30 1169 17. 08. 2016 Odpověď na petici ze dne 19. 7. 2016 ohledně demolice dvou prvorepublikových vil v ul. U Pernikářky, Praha 5 - Smíchov
30 1170 17. 08. 2016 Návrh zadání úprav vlny 01 ÚP SÚ HMP - U 1223/01, U 1217/01
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů