Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
27 949 13. 07. 2016 Aktualizace "Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
27 950 13. 07. 2016 Novelizace "Pravidel pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí" v rámci projektu "Obědy do škol"
27 951 13. 07. 2016 Pronájem budovy Hlubočepská 281/31a, Praha 5 - zrušení usnesení RMČ Praha 5 v návaznosti na odstoupení schváleného nájemce, společnost mandala Montessori s. r. o.
27 952 13. 07. 2016 Zrušení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5, na vlastní žádost
27 953 13. 07. 2016 Podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru - Zborovská 889/46, Praha 5 - Smíchov
27 954 13. 07. 2016 Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor - č. p. 241, k. ú. Hlubočepy, ulice Na Zlíchově, č. o. 7, Praha 5
27 955 13. 07. 2016 Sportovní areál Tenis Cibulka - prodloužení Opční nájemní smlouvy ze dne 23. 3. 2004, a to na základě vyvěšeného záměru
27 956 13. 07. 2016 Změna složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
27 957 13. 07. 2016 Finanční příspěvek Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek"
27 958 13. 07. 2016 Lidická č. o. 18, č. p. 797, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
27 959 13. 07. 2016 Ostrovského č. o. 2, č. p. 33, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
27 960 13. 07. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě Vítězná 530/11, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ z 30. 9. 2015
27 961 13. 07. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0013/0/OMI/16, uzavřené dne 4. 4. 2016, na realizaci veřejné zakázky s názvem "Mlékárna - Buďánka"
27 962 13. 07. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - E.T. GEM s. r. o.
27 963 13. 07. 2016 Zrušení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5, na vlastní žádost
27 964 13. 07. 2016 Revokace usnesení RMČ 24/830/2016 z 15. 6. 2016 - Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
27 965 13. 07. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
27 966 13. 07. 2016 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
27 967 13. 07. 2016 Vrácení nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2015 k čerpání v r. 2016 na akci Azylový dům pro akutně a chronicky nemocné osoby bez přístřeší
27 968 13. 07. 2016 Návrh na uplatnění požadavků MČ Praha 5 na kapitálové výdaje rozpočtu hlavního města Prahy při sběru požadavků
27 969 13. 07. 2016 Akce Rio v Praze 5 - pilotní ověření aktivity Choose Your Sport Day projektu Sport4Citizens
27 970 13. 07. 2016 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k. ú. Motol společnosti LALASA, spol. s r. o., a úhrada bezdůvodného obohacení
27 971 13. 07. 2016 Řešení uveřejňování smluv MČ Praha 5 do Registru smluv Ministerstva vnitra ČR
27 972 13. 07. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Ostraha ÚMČ Praha 5"
27 973 13. 07. 2016 Dohoda o provedení stavebních úprav bytové jednotky
27 974 13. 07. 2016 Plavební komora Praha - Staré Město
27 975 13. 07. 2016 Pronájem částí pozemků parc. č. 555 a 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, vše v k. ú. Smíchov
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů