Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
25 851 22. 06. 2016 Provoz školních družin v době letních prázdnin ve školním roce 2015/2016
25 852 22. 06. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
25 853 22. 06. 2016 Odpis pohledávek Odboru sociální problematiky do 100 tis. Kč
25 854 22. 06. 2016 Odpis pohledávek odboru komunikace a informatiky do 100 tis. Kč
25 855 22. 06. 2016 Žádost o připojení elektronických zabezpečovacích systémů objektů MČ Praha 5 na poplachový monitorovací systém (PMS) hl. m. Prahy
25 856 22. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "PD - Výměna oken budov městské části Praha 5 v ul. náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4"
25 857 22. 06. 2016 Záměr pronájmu zahrádky č. 3 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
25 858 22. 06. 2016 Záměr pronájmu zahrádky č. 7 a 8 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
25 859 22. 06. 2016 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáže v ulici U Nesypky
25 860 22. 06. 2016 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru - garáže v nemovitosti Stroupežnického 2324/26, Praha 5 - Smíchov
25 861 22. 06. 2016 Aktualizace technické studie k DÚR stavby č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov (DÚR RR)
25 862 22. 06. 2016 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
25 863 22. 06. 2016 Žádost o prominutí nájemného - MUDr. Dagmar Bečvaříková, nájemce polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
25 864 22. 06. 2016 Žádost Spolku rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese příspěvkové organizace Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
25 865 22. 06. 2016 Termíny zasedání Rady MČ Praha 5 v letních měsících 2016
25 866 22. 06. 2016 Zpráva o činnosti Komise dopravní a stavební Rady MČ Praha 5 za 1. pololetí 2016
25 867 22. 06. 2016 Žádost o uzavření Dohody o narovnání
25 868 22. 06. 2016 Záměr rekonstrukce a doplnění pomníku v ulici Na Zlíchově
25 869 22. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Prague Color Climbing Festival 2016"
25 870 22. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Pražské cyklozvonění"
25 871 22. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Košířský víceboj"
25 872 22. 06. 2016 Metodický pokyn týkající se úpravy sazeb nájemného v bytech svěřených MČ Praha 5 ve vztahu k služebním bytům v budovách škol
25 873 22. 06. 2016 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky"
25 874 22. 06. 2016 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku"
25 875 22. 06. 2016 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"
25 876 22. 06. 2016 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem "Statické zajištění objektu Radlická 2000/3, Praha 5 - Ženské domovy"
25 877 22. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "PD - MŠ a ZŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
25 878 22. 06. 2016 Smlouva o spolupořadatelství v oblasti kultury - publikace "ZUličníci z Prahy 5"
25 879 22. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Pražský triatlonový víkend - TRIPrague"
25 880 22. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Plavecko-běžecký pohár MČ Praha 5 (XVI.ročník)
25 881 22. 06. 2016 Objednávka Odboru kancelář městské části Úřadu MČ Praha 5
25 882 22. 06. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty na akci "Zelený Motol ještě zelenější"
25 883 22. 06. 2016 Objednávka Odboru kancelář městské části Úřadu MČ Praha 5 - dotace SPOD
25 884 22. 06. 2016 Dohoda o skončení Příkazní smlouvy o správě objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5 - BEVI STAV, a. s.
25 885 22. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Na Hřebenkách 2765/3a - přemístění plynoměru na hranici pozemku, oprava oplocení"
25 886 22. 06. 2016 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
25 887 22. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - Oprava areálových komunikací - realizace"
25 888 22. 06. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 5. do 31. 5. 2016
25 889 22. 06. 2016 Program regenerace památkové zóny Praha 5 - Smíchov (PR)
25 890 22. 06. 2016 Finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. obvodní organizace Praha 5 na provoz svazu v roce 2016
25 891 22. 06. 2016 Poskytnutí finančního příspěvku o. p. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené - na akce "Super den 2016" a "Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky", pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního MČ P5
25 892 22. 06. 2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14. října 11, Praha 5
25 893 22. 06. 2016 Návrh na uzavření 4 smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
25 894 22. 06. 2016 Poliklinika Kartouzská 204, Praha 5 - záměr uzavření Dodatku č. 22 k NS ze dne 19. 5. 2006 se společností Medifin a. s.
25 895 22. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140 - Dílčí oprava kuchyně - realizace"
25 896 22. 06. 2016 II. ročník Mezinárodní žákovské konference na téma "Informační technologie ve školách", pořádané MČ Praha 5 ve dnech 16. - 19. 10. 2016
25 897 22. 06. 2016 Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
25 898 22. 06. 2016 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 24/843/2016 ze dne 15. 06. 2016
25 899 22. 06. 2016 Záměr pronájmu - farmářské trhy na nám. 14. října, Praha 5 - Smíchov
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů