Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
24 812 15. 06. 2016 Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného "Vzdělávacího institutu" která spočívá v právu chůze a jízdy na části pozemků parc. č. 3361 a 3366, k. ú. Smíchov, záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3361 a 3366,
24 813 15. 06. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Radlice
24 814 15. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Silhouette Fashion s. r. o.
24 815 15. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Evropské střechy s. r. o.
24 816 15. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5
24 817 15. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání č. 322 umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5
24 818 15. 06. 2016 Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ve výši 59,0 tis. Kč na PC box na zkvalitnění správy systému školního stravování
24 819 15. 06. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1478/1, k. ú. Jinonice ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci akce "Stavební úpravy VTL plynovodu č. trasy 114, Praha 13, od ulice Jeremiášova až po ulici Radlická – inženýrská činnost“
24 820 15. 06. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
24 821 15. 06. 2016 Odpis pohledávek škol do 100 tis. Kč
24 822 15. 06. 2016 Přehled rozpočtových opatření
24 823 15. 06. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
24 824 15. 06. 2016 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu
24 825 15. 06. 2016 Žádost o sloučení bytových jednotek
24 826 15. 06. 2016 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání
24 827 15. 06. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 19,67 m2, na základě vyvěšeného záměru
24 828 15. 06. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 24,20 m2, na základě vyvěšeného záměru
24 829 15. 06. 2016 Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 na konvektomat do školní jídelny
24 830 15. 06. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
24 831 15. 06. 2016 Komunitní centrum spolku In Nostrum Posterus - nefinanční partnerství MČ při žádosti o dotaci
24 832 15. 06. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis správa s. r. o. a úprava plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2016
24 833 15. 06. 2016 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
24 834 15. 06. 2016 Záměr konání akce "IV. Charitativního golfového turnaje"
24 835 15. 06. 2016 Ruší usnesení Rady MČ Prahy 5 č. 14/457/2016 ze dne 6. 4. 2016 - řešení situace žadatele o sociální bydlení
24 836 15. 06. 2016 Návrh Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října č. 11 na souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace CSOP, Praha 5
24 837 15. 06. 2016 Záštita MUDr. R. Klímy, starosty a finanční příspěvek pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, o. s. na akci Snídaně pro nestátní neziskové organizace z Prahy 5"
24 838 15. 06. 2016 Koncepce Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38 a, Praha 5, Smíchov
24 839 15. 06. 2016 Pořádání akce Pohádkový les - Cesta kolem světa za 80 minut dne 15. 10. 2016 v Kinského zahradách na Praze 5
24 840 15. 06. 2016 Přidělení dotací na Podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2016
24 841 15. 06. 2016 Změna Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
24 842 15. 06. 2016 Záměr konání sportovně-kulturní akce "Rio v Praze 5"
24 843 15. 06. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5, nad akcí "Smíchovská náplavka" a darovací smlouva se společností Bigg Boss s. r. o.
24 844 15. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 2. etapa"
24 845 15. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Technický dozor investora"
24 846 15. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Úprava objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova - stavebně technický průzkum a studie"
24 847 15. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (III. etapa realizace - dokončení "B") - realizace"
24 848 15. 06. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty na realizaci knihy "10let na cestách se slavíkem"
24 849 15. 06. 2016 Podání námitek do územního řízení stavby "Obytný soubor Prokopské údolí"
24 850 15. 06. 2016 Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavby s názvem "Barrandov Kaskády etapa VI., VII. a IX. 1. etapa - objekty C (VI.A), D (VII.A), D (VII.A), E (VII.B)"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů