Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 715 01. 06. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
22 716 01. 06. 2016 Dohoda o využití pozemků parc. č. 792/11 a 2057/6, k.ú. Jinonice ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "SSZ 54.588 Radlická - Puchmajerova"
22 717 01. 06. 2016 Dohoda o provedení stavebních úprav
22 718 01. 06. 2016 Žádost o slevu z nájemného
22 719 01. 06. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
22 720 01. 06. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
22 721 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Jóga pod sluncem v Portheimce"
22 722 01. 06. 2016 Sportovní areál Tenis Cibulka - žádost o prodloužení Opční nájemní smlouvy ze dne 23. 3. 2004
22 723 01. 06. 2016 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5 - Smíchov
22 724 01. 06. 2016 Opětovná žádost o změnu účelu užívání prostor sloužících podnikání Plzeňská 442/209A, nájemce ALL-UNICO, spol. s r. o.
22 725 01. 06. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana
22 726 01. 06. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky č. 2243/101 (ev. č. 901) v domě Vrázova 2243/7, Praha 5, na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ
22 727 01. 06. 2016 Žádost o souhlas se změnou užívání nebytové jednotky v přízemí domu č. p. 2054, k. ú. Smíchov, Radlická 47, Praha 5
22 728 01. 06. 2016 Přehled rozpočtových opatření
22 729 01. 06. 2016 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2016
22 730 01. 06. 2016 Vyúčtování finančních darů poskytnutých odborem Otevřená radnice v roce 2015
22 731 01. 06. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Digitalizace dokumentů"
22 732 01. 06. 2016 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5
22 733 01. 06. 2016 Letní den seniorů pořádaný ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5
22 734 01. 06. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
22 735 01. 06. 2016 Petice „NE! obchodnímu centru Kaufland a stavbám obdobného typu na Barrandově“
22 736 01. 06. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Poptávka odborné IT analýzy se zaměřením na současnou WiFi konektivitu v úředních budovách městské části Praha 5 s návrhem na její optimalizaci, včetně rozšíření WiFi signálu do blízkých lokalit"
22 737 01. 06. 2016 Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5 (u nájemních smluv, které to umožňují) o inflaci za rok 2015 ve výši 0,3%, od 1. 7. 2016
22 738 01. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Bezpečnostní posouzení řešení fyzické a technické ochrany budovy Polikliniky Barrandov"
22 739 01. 06. 2016 Záměr pronájmu - farmářské trhy na nám. 14. října, Praha 5 - Smíchov
22 740 01. 06. 2016 Výpověď nájemní smlouvy č. 1/0/ZOBS/11 ze dne 1. 6. 2006 - pronájem 4 parkovacích stání na pozemku parc. č. 298/99, k. ú. Motol
22 741 01. 06. 2016 Výpověď nájemní smlouvy č. 57/0/OOA/06 ze dne 18. 5. 2006 - pronájem zahrádky č. 1 na parc. č. 501, k. ú. Motol
22 742 01. 06. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování trhů č. 0034/0/OPP/13
22 743 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Lucie Líšková - reality
22 744 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - DAMACO Group s. r. o.
22 745 01. 06. 2016 Výzva GEOSAN SIGMA, a. s. k úhradě úroků z prodlení ve výši 117.127,67 Kč a 328.792,89 Kč za pozdní vrácení kauce
22 746 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - KROFTON s. r. o.
22 747 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Mgr. Petr Elšík - notář
22 748 01. 06. 2016 Jmenování vedoucí Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
22 749 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Mgr. Ing. Václav Špunda
22 750 01. 06. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - Česká kondice s. r. o.,
22 751 01. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Tyršova, obj. ZŠ, Praha 5 - Jinonice - vestavba do půdního prostoru - PD"
22 752 01. 06. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky"
22 753 01. 06. 2016 Objednávka projektoru NEC P502H/DLP + WLAN module Objednávka promítacího plátna Rollfix Pro Electric + instalační rám pro vestavbu
22 754 01. 06. 2016 Smlouva o spolupořadatelství v oblasti kultury - festival "Za vodou 2016"
22 755 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí " Běh přes motolské jamky"
22 756 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "EYBL - Euroliga U14" , basketbalový turnaj
22 757 01. 06. 2016 Prodloužení termínu plnění objednávek č. 0004/OÚR/16 a č. 0005/OÚR/2016
22 758 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Na kole dětem"
22 759 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "O pohár starosty MČ Praha 5 ve fotbale"
22 760 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Motivační ukázkové akce cvičení ve vodě pro seniory"
22 761 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, JUDr. Tomáše Homoly, radního a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Školní liga ragby 2016"
22 762 01. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Správa objektu Náměstí Kinských 741/6"
22 763 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Mezinárodní halový závod mládeže RC modelů"
22 764 01. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Víkendová soustředění Taekwondo"
22 765 01. 06. 2016 Pověření Mgr. J. Lapáčka, pověřeného funkcí tajemníka Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů