Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
19 593 11. 05. 2016 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
19 594 11. 05. 2016 Pronájem části pozemku parc. č. 546/1, k. ú. Smíchov, v ul. Svornosti 1, Praha 5 na umístění odpadních nádob
19 595 11. 05. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu služebního bytu
19 596 11. 05. 2016 Žádost o vrácení rozdílové částky z důvodu nesprávně předepsaného nájemného
19 597 11. 05. 2016 Žádost o snížení nájemného za pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov - hlídané parkoviště
19 598 11. 05. 2016 Záměr pronájmu garáže na pozemku parc. č. 3628/2, k. ú. Smíchov, ul. Holečkova
19 599 11. 05. 2016 Zrušení záměru pronájmu č. 16/2016 a nový záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Vítězná 531/13, k.ú. Malá Strana
19 600 11. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, při sportovní akcí "Pražský triatlonový víkend, TRIPrague"
19 601 11. 05. 2016 Zajištění sběru infekčního materiálu uživatelů návykových látek - Program FIXPOINT zajišťovaný Progressive o. p. s.
19 602 11. 05. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad akcí "XIII. ročník turnaje v malé kopané mezi družstvy základních škol Prahy 5" pořádanou Městskou policií hl. m. Prahy, Obvodním ředitelstvím Praha 5 a poskytnutí finančního příspěvku
19 603 11. 05. 2016 Žádost o udělení souhlasu s krátkodobým podnájmem v nebytových prostorách Zoubkova 1203/8, k. ú. Smíchov
19 604 11. 05. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání - zubní ordinace o celkové výměře 66,41 m2, umístěných ve 3. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
19 605 11. 05. 2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Hura kolektiv na adrese Praha 5 - Smíchov, Koulka 189/12
19 606 11. 05. 2016 Změna právní formy nájemce prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov
19 607 11. 05. 2016 Změna smluvních podmínek - pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Lidická 251/34, Praha 5 - Smíchov
19 608 11. 05. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5
19 609 11. 05. 2016 Záměr na přípravu informační strategie MČ Praha 5 na období 2016 - 2020
19 610 11. 05. 2016 Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov s intenzivní výukou plavání
19 611 11. 05. 2016 Změna pravidel pro výkon agendy jubileí
19 612 11. 05. 2016 Pořádání ,,Letního prázdninového pobytu" pro děti z Prahy 5 ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti ,,Úsměv“
19 613 11. 05. 2016 Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
19 614 11. 05. 2016 Zrušení Dramaturgické rady Komunitního centra Prádelna a Klubu Královská louka
19 615 11. 05. 2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o nájmu pozemku k tíži pozemků parc. č. 4923/2, 4925/2, 1198/1, 4925/3, 4966, 2084/18 a 1024, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5, pro UPC Česká republika, s. r. o.
19 616 11. 05. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 3751/12, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "„Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě ulic Churáňovská, Pod Stadióny, Na Hřebenkách, Pod Fialkou, Nad Palatou, Pod Hybšmankou"
19 617 11. 05. 2016 Návrh na úhradu spoluúčasti na pojistné události
19 618 11. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava terasy a překotvení ozdobných prvků římsy na budově nám. 14. října 4"
19 619 11. 05. 2016 Studie proveditelnosti výstavby parkovišť P+R na území MČ Praha 5
19 620 11. 05. 2016 Připomínky MČ Praha 5 k návrhu změn linkového vedení MHD
19 621 11. 05. 2016 Návrh na uzavření 8 smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
19 622 11. 05. 2016 Změna záměru a schválení Oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby“
19 623 11. 05. 2016 Záštita na oslavu Schumanova dne Evropy na Praze 5
19 624 11. 05. 2016 Schválení soutěžních podmínek projektové soutěže Na Pláni, výše honoráře jednotlivých členů poroty a volba předsedy a místopředsedy
19 625 11. 05. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad oslavou Mezinárodního dne dětí pořádanou Kulturním a rodinným centrem Barrandov v termínu dne 26. 5. 2016 a poskytnutí finančního příspěvku
19 626 11. 05. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
19 627 11. 05. 2016 Konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce dlužníka Správa budov Praha, a. s.
19 628 11. 05. 2016 Úhrada regresního nároku Ministerstva pro místní rozvoj
19 629 11. 05. 2016 Dotační program v ekologické oblasti s názvem "Místo pro život a ekologické programy" v roce 2016 - jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro přidělení dotací
19 630 11. 05. 2016 Vrácení části kauce ve věci Na Pláni – Geosan Sigma
19 631 11. 05. 2016 Návrh na zrušení Pracovní skupiny k hodnocení žádostí na pronájem obecních bytů městské části Praha 5 ze sociálních důvodů a k hodnocení žádostí na pronájem obecních bytů městské části Praha 5 pro seniory
19 632 11. 05. 2016 Výzva GEOSAN STAVEBNÍ, a. s. k úhradě úroků z prodlení ve výši 166.895,74 Kč za pozdní vrácení kauce
19 633 11. 05. 2016 Informace o smluvních vztazích s Technickou správou komunikací a. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů