Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
16 489 20. 04. 2016 Příkazní smlouva na opakované obstarávání fotografických služeb při svatebních obřadech a vítání občánků MČ Praha 5
16 490 20. 04. 2016 Revokace usnesení 27/881/2015 ze dne 23. 06. 2015 - Dohody o využití pozemku parc. č. 1935/11 k. ú. Košíře v rozsahu spoluvlastnického podílu MČ P5 id. 5676/106729 (cca 5 %)
16 491 20. 04. 2016 Žádost o uzavření splátkové dohody
16 492 20. 04. 2016 Pořádání slavnostního vyhlášení vítězných snímků 1. kola filmové soutěže AntiFETfest 2016
16 493 20. 04. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
16 494 20. 04. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad 17. ročníkem "AKCE CIHLA 2016"
16 495 20. 04. 2016 Žádost o změnu účelu užívání prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 316/8, Praha 5 - Smíchov
16 496 20. 04. 2016 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání (ordinace) Na Skalce 1047/1, k. ú. Smíchov
16 497 20. 04. 2016 Žádost o prodloužení doby nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov
16 498 20. 04. 2016 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
16 499 20. 04. 2016 Zmocnění k zastupování vlastníka nemovitostí při projednávání povolení kácení dřevin na pozemku parc. č. 1040/255, k. ú. Hlubočepy a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 1/0/OMA/15 ze dne 3. 2. 2015
16 500 20. 04. 2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Společenství vlastníků jednotek Brichtova 812 a 813, ul. Brichtova, Praha 5
16 501 20. 04. 2016 Přehled rozpočtových opatření
16 502 20. 04. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Talent Prahy 5 (2016 - 2019)"
16 503 20. 04. 2016 Spolupořadatelství projektu a výstavy "Pocta Bořkovi...život a dílo", pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5
16 504 20. 04. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
16 505 20. 04. 2016 Spolupořadatelství projektu "Letní kino MeetFactory 2016"
16 506 20. 04. 2016 Motivační program pro zvýšení bezmotorové mobility zaměstnanců ÚMČ P5
16 507 20. 04. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při závodu horských kol "Bike Prague 2016"
16 508 20. 04. 2016 Záštita starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5 nad akcí "Májové slavnosti" a smlouva na finanční příspěvek
16 509 20. 04. 2016 Zpráva činnosti Kulturního centra Prahy 5 za 1. čtvrtletí roku 2016
16 510 20. 04. 2016 Účast zastupitele na odborném semináři - Stavební zákon
16 511 20. 04. 2016 Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov, výpověď části komunikace - hlídané parkoviště
16 512 20. 04. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
16 513 20. 04. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání Plzeňská 442/211B, k. ú. Košíře, na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ
16 514 20. 04. 2016 Hlavní zásady a cíle ve vztahu k areálu Pod Žvahovem 463
16 515 20. 04. 2016 Spolupořadatelství 13. ročníku festivalu "United Islands of Prague 2016" na prostranstvích MČ Praha 5 a pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5
16 516 20. 04. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
16 517 20. 04. 2016 Aktuální informace o projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na Praze 5"
16 518 20. 04. 2016 Záštita nad pilotním projektem zavedení farmářských a řemeslných trhů na novém tržním místě a poskytnutí finančního příspěvku na podporu inovativního využití parku Portheimka
16 519 20. 04. 2016 Schválení předběžného oznámení k podlimitní veřejné zakázce s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky"
16 520 20. 04. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5
16 521 20. 04. 2016 Žádost o přechod nájmu bytu
16 522 20. 04. 2016 Schválení termínu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
16 523 20. 04. 2016 Žádost o zřízení společného nájmu bytu
16 524 20. 04. 2016 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
16 525 20. 04. 2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů