Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
15 459 13. 04. 2016 Žádost o uzavření splátkové dohody
15 460 13. 04. 2016 Záměr využití budovy č. p. 886/4 ul. Záhorského, Hlubočepy, Praha 5
15 461 13. 04. 2016 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a Pražskou plynárenskou, a. s.
15 462 13. 04. 2016 Petice "Dostavba proluky - bytový dům Pod Barvířkou"
15 463 13. 04. 2016 Projekt Parky Barrandov - audit Ministerstva financí
15 464 13. 04. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Trh rumunských řemesel"
15 465 13. 04. 2016 Akce pod názvem "Jarní setkání s podnikateli Prahy 5 - networking" pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5"
15 466 13. 04. 2016 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 269, Zubatého 1, Praha 5 pro plátce DPH
15 467 13. 04. 2016 Pronájem volného parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu 201/3, 202/5 a 208/7 na pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov
15 468 13. 04. 2016 Pronájem volného parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku domu Janáčkovo nábř. 476/43, k. ú. Smíchov
15 469 13. 04. 2016 Revokace usnesení RMČ - záměr prodeje pozemku parc. č. 381 v k. ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5
15 470 13. 04. 2016 Návrh na změnu sazeb místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 5
15 471 13. 04. 2016 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu MČ Praha 5, nad akcí "Zažít Barrandov jinak 2016" a darovací smlouva
15 472 13. 04. 2016 Záštita Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty MČ, nad akcí "Pálení čarodějnic na Malvazinkách"
15 473 13. 04. 2016 Schválení znění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území městské části Praha 5"
15 474 13. 04. 2016 Úprava míry využití území ÚP SÚ HMP č. U 1300/02
15 475 13. 04. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
15 476 13. 04. 2016 Zprávy ředitelů škol o realizaci výběrových řízení akcí z poskytnutých prostředků na opravy, udržování a drobné investice v roce 2015
15 477 13. 04. 2016 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské služby první pomoci pro děti a dorost“
15 478 13. 04. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 3. do 15. 3. 2016
15 479 13. 04. 2016 Přidělení dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
15 480 13. 04. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Energetická certifikace budov v majetku MČ Praha 5"
15 481 13. 04. 2016 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
15 482 13. 04. 2016 Smlouva o spolupořadatelství 18. ročníku Světového romského festivalu KHAMORO a záštita Bc. Tatiany Konrádové, radní MČ Praha 5 a Petra Hnyka, radního pro kulturu MČ Praha 5
15 483 13. 04. 2016 Dopis primátorce a radním hl. m. Prahy ve věci záměru prodeje bytového domu na adrese Zubatého 1
15 484 13. 04. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Objemové studie na nově navržené objekty - pošta Barrandov, Svornosti, Stroupežnického a Kobrova"
15 485 13. 04. 2016 Společné dopoledne dětí z MŠ Duha a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze stanice HS 7
15 486 13. 04. 2016 Smlouva o vytvoření a provedení uměleckého výkonu - Václava Neckáře
15 487 13. 04. 2016 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, s návrhy na zařazení míst do přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
15 488 13. 04. 2016 Nová organizační struktura Úřadu městské části Praha 5, včetně delimitace činností a personálního obsazení Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů