Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
7 190 16. 02. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
7 191 16. 02. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
7 192 16. 02. 2016 Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu
7 193 16. 02. 2016 Jmenování nových zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 4. 2016 - 31. 3. 2019
7 194 16. 02. 2016 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 na projekt Edison
7 195 16. 02. 2016 Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova - souhlas se spolufinancováním
7 196 16. 02. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
7 197 16. 02. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: " Výroba radničního zpravodaje Prahy 5"na březnové číslo radničního zpravodaje Pětka pro Vás 2016
7 198 16. 02. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
7 199 16. 02. 2016 Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
7 200 16. 02. 2016 Schválení vzorové Dohody o provedení stavebních úprav v bytech MČ Praha 5 v domech ve správě SVJ
7 201 16. 02. 2016 Oprava nebytového prostoru v 1. NP v objektu Nádražní 42/82, Praha 5, včetně statického zajištění nosných konstrukcí
7 202 16. 02. 2016 Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 za rok 2015
7 203 16. 02. 2016 Ukončení smlouvy č. 0026/1/OVS/14 - Rámcová smlouva o poskytování dostupných služeb elektronických komunikací
7 204 16. 02. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 1. do 15. 1. 2016
7 205 16. 02. 2016 Jmenování komise pro otevíraní obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu kulturních aktivit
7 206 16. 02. 2016 Bezúplatný převod majetku na příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Prahy 5
7 207 16. 02. 2016 Jmenování komise pro otevíraní obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek.
7 208 16. 02. 2016 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky, v užším řízení, s názvem "Motolská skládka - analýza rizik"
7 209 16. 02. 2016 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským
7 210 16. 02. 2016 Nebytový prostor v nemovitosti Lidická 406/41, Praha 5 - Smíchov
7 211 16. 02. 2016 Zpráva o reciproční služební cestě do města Panyu - Čína od 17. - 24. 11. 2015
7 212 16. 02. 2016 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře
7 213 16. 02. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Administrace nadlimitní veřejné zakázky, v užším řízení - Motolská skládka – Analýza rizik"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů