Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
6 159 09. 02. 2016 Informace o zvýšení vstupného v Galerii Portheimka
6 160 09. 02. 2016 Organizační a finanční zajištění slavnostního večera u příležitosti předávání čestných občanství za r. 2015
6 161 09. 02. 2016 Záměr na vytvoření pamětní desky hudebního skladatele Emila Štolce
6 162 09. 02. 2016 Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
6 163 09. 02. 2016 Informace o stavbě - kovová terasa na střeše objektu v ulici Plaská 623/5, Praha 5
6 164 09. 02. 2016 Žádost o schválení projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016 v grantovém řízení ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 Ministerstva vnitra
6 165 09. 02. 2016 Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2016
6 166 09. 02. 2016 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře - stavební zábor
6 167 09. 02. 2016 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
6 168 09. 02. 2016 Pronájem Smíchovského radničního sklípku, nám. 14. října 4, Praha 5 - pro společnost Sklípek s. r. o., na základě vyvěšeného záměru
6 169 09. 02. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 73/0/OVS/14 ke smlouvě o podnájmu části nemovitosti na podnájem 6 parkovacích stání v ulici Stroupežnického před Obřadní síní pro potřeby parkování účastníků slavnostních obřadů v obřadní síní MČ Praha 5
6 170 09. 02. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0082/0/OŠK/2015 uzavřené dne 03. 09. 2015 s firmou Stavexpo a. s. na realizaci veřejné zakázky "MŠ Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 4 – oprava zahradního domku a letních WC"
6 171 09. 02. 2016 Zpráva o činnosti Komise stavební Rady MČ Praha 5 za 2. pololetí 2015
6 172 09. 02. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0029/0/OMI/15 uzavřené s firmou KO-KA s.r.o. "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře – rekonstrukce učebnového a hospodářského pavilonu, provedení inženýrsko-geologického průzkumu"
6 173 09. 02. 2016 Žádost o slevu z nájemného
6 174 09. 02. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
6 175 09. 02. 2016 Návrh na ukončení slevy ze základního nájemného
6 176 09. 02. 2016 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
6 177 09. 02. 2016 Návrh na uzavření šesti dodatků ke smlouvám o nájmu bytu a jedné smlouvy o nájmu bytu
6 178 09. 02. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
6 179 09. 02. 2016 Žádosti o prominutí příslušenství
6 180 09. 02. 2016 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2016/2017
6 181 09. 02. 2016 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. 0022/0/OMI/2015 uzavřené s Ing. Radkem Mrňákem na provedení "Souboru energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
6 182 09. 02. 2016 Záštita nad VI. ročníkem Běžeckého krosu Skalka 2016
6 183 09. 02. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
6 184 09. 02. 2016 Dodatek č. 1 k rámové kupní smlouvě č. 0012/0/OHS/15 v rámci realizace veřejné zakázky s názvem "Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží pro potřebu Úřadu městské části Praha 5"
6 185 09. 02. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Food Truck Show"
6 186 09. 02. 2016 Dodatek k darovací smlouvě č. 8/0/OÚR/15 „Výletní kino Smíchov – příspěvek na dopravu“
6 187 09. 02. 2016 Pořádání ,,Jarního prázdninového pobytu" pro děti z Prahy 5 ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti ,,Úsměv“
6 188 09. 02. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy – úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI – 2. etapa – projektová dokumentace"
6 189 09. 02. 2016 Svolání správní rady společnosti Informační centrum Praha 5 o. p. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů