Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
5 134 02. 02. 2016 "Střešní nástavba 6 bytových jednotek", DUR, dat. 08/2013
5 135 02. 02. 2016 "BD Radlická 664/26", DUR dat. 11/2015
5 136 02. 02. 2016 "Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477"
5 137 02. 02. 2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
5 138 02. 02. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
5 139 02. 02. 2016 Žádosti o pronájem obecního bytu
5 140 02. 02. 2016 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
5 141 02. 02. 2016 Žádost o přiznání nároku na slevu z kupní ceny bytové jednotky v domě č. p. 637 Bozděchova 9
5 142 02. 02. 2016 Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Musílkova 303/2, Praha 5 - Košíře
5 143 02. 02. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Plzeňská 452/167, k. ú. Košíře
5 144 02. 02. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Janáčkovo nábřeží 84/9, k. ú. Smíchov
5 145 02. 02. 2016 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
5 146 02. 02. 2016 Žádost o souhlas s rekonstrukcí nebytového prostoru v nemovitosti Zoubkova 1203/8, Praha 5 - Smíchov
5 147 02. 02. 2016 Záměr pronájmu budovy Drtinova 3215/3a, Praha 5 za účelem provozování školského zařízení
5 148 02. 02. 2016 Kronika MČ Praha 5 za rok 2014
5 149 02. 02. 2016 Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/2010 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova - provoz linky PID č. 128
5 150 02. 02. 2016 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu, nad akcemi, které se budou konat u příležitosti 260. výročí narození W. A. Mozarta.
5 151 02. 02. 2016 Nákup licencí pro městskou část Praha 5
5 152 02. 02. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
5 153 02. 02. 2016 Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti - prodloužení linky PID č. 123
5 154 02. 02. 2016 Zpráva o činnosti Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5 za 2. pololetí 2015
5 155 02. 02. 2016 Výpověď nájmu pozemku parc. č. 3716/2, k. ú. Smíchov
5 156 02. 02. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 12. do 31. 12. 2015
5 157 02. 02. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - projektová dokumentace"
5 158 02. 02. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů