Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 105 26. 01. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 65/0/ZOOA/14 ze dne 26. 2. 2015 - parc. č. 1020/118, 1020/117, 1020/114 a 1020/119, k. ú. Hlubočepy
4 106 26. 01. 2016 Revokace usnesení č. 43/1603/2015 ze dne 27. 11. 2015 bod I. 4.
4 107 26. 01. 2016 Revokace usnesení č. 43/1604/2015 ze dne 27.11.2015 v bodě I.4.
4 108 26. 01. 2016 Záměr pronájmu Smíchovského radničního sklípku, nám. 14. října 4, Praha 5
4 109 26. 01. 2016 Trvalé zábory na pěší zóně Anděl
4 110 26. 01. 2016 Revokace usnesení RMČ - záměr prodeje pozemku parc. č. 364 v k. ú. Smíchov vlastníkům jednotek v přilehlém domě Hořejší nábřeží 785/23, Praha 5
4 111 26. 01. 2016 Žádost o změnu stanoviska ke směně pozemků v k. ú. Smíchov
4 112 26. 01. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1798/4 o výměře 8 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
4 113 26. 01. 2016 Žádost hl. m. Prahy o písemné sdělení, že v soudním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 5 ponese městská část Praha 5 veškeré náklady spojené s právním zastoupením hl. m. Prahy, která do soudního řízení přistoupila jako vedlejší účastník.
4 114 26. 01. 2016 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v domě Plzeňská 195/92, k. ú. Košíře
4 115 26. 01. 2016 REGIOS a. s., nájemce části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 - žádost o možnost odepisování provedené investiční akce vlastním nákladem (oprava sociálního zařízení) v účetnictví společnosti REGIOS a. s.
4 116 26. 01. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání ev. č. 901 Na Březince 2033/17, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
4 117 26. 01. 2016 Složení pracovní skupiny k hodnocení žádostí o pronájem bytů pro seniorky/seniory a pronájem bytů ze sociálních důvodů
4 118 26. 01. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání ev. č. 905 Hlubočepská 2/33, k. ú. Hlubočepy na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
4 119 26. 01. 2016 Dohoda o provedení změny stavby Plzeňská 442a/209, k. ú. Košíře, nájemce ALL-UNICO, spol. s r. o.
4 120 26. 01. 2016 Žádost o skončení nájmu nebytového prostoru - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 526/44, Praha 5 - Smíchov
4 121 26. 01. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
4 122 26. 01. 2016 Záměr pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 834/1, k. ú. Jinonice
4 123 26. 01. 2016 Projekt Místního akčního plánu Praha 5 - podání žádosti o dotaci
4 124 26. 01. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
4 125 26. 01. 2016 Objednávka Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
4 126 26. 01. 2016 Objednávka Odboru kancelář městské části Úřadu MČ Praha 5
4 127 26. 01. 2016 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části Praha 5 za rok 2015
4 128 26. 01. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 - 2017"
4 129 26. 01. 2016 Podpora MČ Praha 5 k získání dotací z finančních prostředků MŠMT ČR na rok 2016
4 130 26. 01. 2016 Záštita Ing. Pavla Richtera, radního pro sport , nad 2. ročníkem Kryathlonu
4 131 26. 01. 2016 Záštita Ing. Pavla Richtera, radního pro sport, nad 5. ročníkem Pražského poháru v běhu na lyžích
4 132 26. 01. 2016 Smlouvy na dodávku plynu a připojení k distribuční soustavě pro objekt Ženské domovy
4 133 26. 01. 2016 Návrhy žádostí MČ Praha 5 o uplatnění dotací z rezervy rozpočtu HMP na rok 2016
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů