Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
46 1718 14. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5"
46 1719 14. 12. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
46 1720 14. 12. 2015 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2015 o účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu hl.m. Prahy
46 1721 14. 12. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Čermák - Ženské domovy pro rok 2015
46 1722 14. 12. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream pro rok 2015
46 1723 14. 12. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2015
46 1724 14. 12. 2015 Žádost Společenství vlastníků domu U Malvazinky 147 o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka, s revitalizací (zejména zateplením) domu U Malvazinky 147/16, Praha 5 včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
46 1725 14. 12. 2015 Statut Mediální komise Rady MČ Praha 5
46 1726 14. 12. 2015 Statut Redakční rady
46 1727 14. 12. 2015 Připomínky MČ P5 k úpravě sítě Pražské integrované dopravy (PID)
46 1728 14. 12. 2015 Analýza správy bytového fondu městské části Praha 5
46 1729 14. 12. 2015 Posouzení vybraných aspektů současného stavu nakládání s bytovým fondem MČ Praha 5 a možností budoucího řešení nakládání s bytovým fondem
46 1730 14. 12. 2015 Objednávka na vypracování monitoringu médií na období 01-03/2016 od společnosti Newton Media, a. s.
46 1731 14. 12. 2015 Ukončení slevy ze základního nájemného
46 1732 14. 12. 2015 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
46 1733 14. 12. 2015 Přechody nájmů bytů na základě rozsudků soudů
46 1734 14. 12. 2015 Projekt "Hurá na lyže" - 3. ročník
46 1735 14. 12. 2015 Přehled rozpočtových opatření
46 1736 14. 12. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
46 1737 14. 12. 2015 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Na Březince 2033/17, k. ú. Smíchov
46 1738 14. 12. 2015 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Plzeňská 198/49, k. ú. Košíře
46 1739 14. 12. 2015 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Hlubočepská 2/33, k. ú. Hlubočepy
46 1740 14. 12. 2015 Mobilní objekt - kancelář na pěší zóně Anděl
46 1741 14. 12. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 3/56/2015 ze dne 20. 1. 2015
46 1742 14. 12. 2015 Prodloužení smluv na poskytování právních služeb
46 1743 14. 12. 2015 "Bezpečný Smíchov" - záměr
46 1744 14. 12. 2015 Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území městské části Praha 5 - záměr
46 1745 14. 12. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaného z fondu Švýcarsko-české spolupráce - rozpočtové opatření
46 1746 14. 12. 2015 Souhlas s instalací zařízení SIR1 - Siréna, pro účely udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a jejich městských částí
46 1747 14. 12. 2015 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 49/13 o výměře 178 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
46 1748 14. 12. 2015 Žádost Spolku rodičů V Remízku, z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
46 1749 14. 12. 2015 Změny platových výměrů ředitelů základních škol a mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 5
46 1750 14. 12. 2015 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
46 1751 14. 12. 2015 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 88/0/OŠK/2005 s příspěvkovou organizací Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
46 1752 14. 12. 2015 Darovací smlouva - ZUličníci z Prahy 5
46 1753 14. 12. 2015 Statut Komise obchodních aktivit a EU fondy
46 1754 14. 12. 2015 Petice - nesouhlas s jednáním pracovnice v Komunitním centru Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5
46 1755 14. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě se spolkem Život 90 na služby tísňové péče AREÍON pro občany MČ Praha 5
46 1756 14. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy, úprava dlažby před objektem školy"
46 1757 14. 12. 2015 Méně práce ke smlouvě č. 0018/0/OSP/15 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce chodníků" se společností Titanic s. r. o, Boloňská 303/4,Horní Měcholupy,109 00 Praha 10. Méně práce se týkají chodníků na Janáčkově nábřeží, Praha 5
46 1758 14. 12. 2015 Návrh Dodatku více práce č. 1 ke smlouvě č. 0018/0/OSP/15 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce chodníků" změna bariérového chodníku na bezbariérový v ulici Trachtova, Praha 5 - více práce
46 1759 14. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží pro potřebu Úřadu městské části Praha 5"
46 1760 14. 12. 2015 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka
46 1761 14. 12. 2015 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
46 1762 14. 12. 2015 Návrh na konání akce "Podnikatel a Živnostník Prahy 5 2015"
46 1763 14. 12. 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018
46 1764 14. 12. 2015 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na „Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5
46 1765 14. 12. 2015 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OOR/15 na vypracování grafického návrhu a struktury webu Praha5.cz
46 1766 14. 12. 2015 Projekt prevence kriminality "Konference na téma domácí násilí" - záměr
46 1767 14. 12. 2015 Výběr uchazeče VŘ na VZMR s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře – rekonstrukce učebnového a hospodářského pavilonu, dokumentace pro statické zajištění objektu a provedení supervize stávající PD"
46 1768 14. 12. 2015 Záměr přípravy studie dopravního terminálu Smíchovské nádraží
46 1769 14. 12. 2015 Návrh na uzavření nájemních smluv
46 1770 14. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup licencí pro MČ Praha 5"
46 1771 14. 12. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
46 1772 14. 12. 2015 Rozpočtové opatření Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
46 1773 14. 12. 2015 Zpracování znaleckého posudku na akci: MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 4 - Oprava zahradního domku a letních WC
46 1774 14. 12. 2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Stroupežnického 2326/24, Praha 5 - Smíchov
46 1775 14. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Havarijní oprava ulice Na Pomezí, Praha 5"
46 1776 14. 12. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
46 1777 14. 12. 2015 Návrh smlouvy o dílo s PKF - Prague Philharmonia o. p. s. na organizaci soutěže a koncertu laureátů "Talent Prahy 5 roku 2015"
46 1778 14. 12. 2015 Zpráva výběrové komise z výběrového řízení na funkci tajemníka Úřadu MČ P5 ze dne 11. 12. 2015
46 1779 14. 12. 2015 Rozpočtové opatření
46 1780 14. 12. 2015 Další postup ve věci pronájmu nebytového prostoru - Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
46 1781 14. 12. 2015 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh a jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tisk časopisu MČ Praha 5 – Pětka pro vás"
46 1782 14. 12. 2015 Výletní kino Smíchov
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů