Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1584 27. 11. 2015 Odpověď na dopis TCP, o. p. s.
43 1585 27. 11. 2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 676, jehož součástí je stavba č. p. 2582 v k. ú. Smíchov - Strakonická 1b
43 1586 27. 11. 2015 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
43 1587 27. 11. 2015 Smlouva o nájmu - Správa pražských hřbitovů
43 1588 27. 11. 2015 Jednostranná výpověď Smlouvy o poskytování služeb na komplexní zajištění a provedení 30 přenosů přímého audio-vizuálního jednání Zastupitelstva městské části Praha 5
43 1589 27. 11. 2015 Vyhlášení nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
43 1590 27. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0058/0/OSS/05 na bezplatnou výpůjčku pobočkové telefonní ústředny HICOM 300
43 1591 27. 11. 2015 Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“
43 1592 27. 11. 2015 Revokace bodu č. I.3. usnesení č. 40/1432/2015 ze dne 23. 10. 2015
43 1593 27. 11. 2015 Záměr pronájmu kanceláře č. 115 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti SQW s. r. o.
43 1594 27. 11. 2015 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu
43 1595 27. 11. 2015 Záměr pronájmu volného parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu 201/3, 202/5 a 208/7 na pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov
43 1596 27. 11. 2015 Záměr pronájmu volného parkovacího stání č. 3 ve vnitrobloku domu Lidická 797/18, k. ú. Smíchov
43 1597 27. 11. 2015 Záměr pronájmu volného parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku domu Janáčkovo nábř. 476/43, k. ú. Smíchov
43 1598 27. 11. 2015 Objednávka Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
43 1599 27. 11. 2015 Projekt Mateřská škola Waltrovka - příprava žádosti o dotaci
43 1600 27. 11. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu, nad akcí "Prague Fashion Market", která se bude konat ve dnech 24. - 25. 6. 2016 na Smíchovské náplavce
43 1601 27. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování územní studie okolí ulice Plzeňská – Vrchlického"
43 1602 27. 11. 2015 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2015/2016
43 1603 27. 11. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Dráhové přebory dětí a mládeže"
43 1604 27. 11. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Mikulášský turnaj s nadílkou pro děti a juniory"
43 1605 27. 11. 2015 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016
43 1606 27. 11. 2015 Technické řešení tramvajové tratě ze stanice Jinonice do stanice Nové Butovice v návaznosti na Radlickou radiálu
43 1607 27. 11. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 41/1524/2015 ze dne 15. 9. 2015 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na vybavení pro stanici HS 7, Jinonická 1226, Praha 5 v celkové výši 130. 000 Kč
43 1608 27. 11. 2015 Uzavření Smlouvy o spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s, se sídlem: Duškova 7, 150 00 Praha 5
43 1609 27. 11. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Humor a fantazie loutky" v přízemí Galerie Portheimka od 2. 12. do 30. 12. 2015.
43 1610 27. 11. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Krtek a pohádkový svět" v 1. patře Galerie Portheimka od 11. 12. 2015 do 31. 1. 2016.
43 1611 27. 11. 2015 Smlouva o spolupořadatelství - 2. kolo 2015 - Pohyb Praha o. s. a Baletní škola MaJa
43 1612 27. 11. 2015 Mikulášská besídka v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
43 1613 27. 11. 2015 Návrh na odpis pohledávky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
43 1614 27. 11. 2015 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
43 1615 27. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0076/0/OŠK/2015 na poskytnutí daru pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2015
43 1616 27. 11. 2015 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0092/0/OŠK/2015 uzavřené dne 07. 10. 2015 s firmou Stavební řemesla-Zeman s. r. o. na realizaci veřejné zakázky "MŠ Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004 – Oprava areálových komunikací"
43 1617 27. 11. 2015 Návrh na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka a přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy ÚMČ Praha 5
43 1618 27. 11. 2015 Technický dozor investora na akci s názvem " Instalace žaluzií v objektu školy ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice
43 1619 27. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlově o dílo č. 0009/0/OMI/15 uzavřené s firmou APZB trading, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky s názvem "Dům sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 - Smíchov - stavební úpravy vnitřních částí a podkroví".
43 1620 27. 11. 2015 Zajištění výběru zhotovitele na zakázku: Nádražní 82/42, Praha 5 - sanace statických poruch
43 1621 27. 11. 2015 Příkazní smlouva o správě objektu č. p. 338 Štefánikova 41, k. ú. Smíchov
43 1622 27. 11. 2015 Nabídka k odkoupení stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 1592/16 v k. ú. Smíchov v předkupním právu dle NOZ od společnosti Geosan Sigma, s. r. o.
43 1623 27. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře – rekonstrukce učebnového a hospodářského pavilonu, provedení inženýrsko-geologického průzkumu"
43 1624 27. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Likvidace dešťových vod z okolí objektu tělocvičny v ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 4301, Praha 5 - Jinonice"
43 1625 27. 11. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 10. do 31. 10. 2015
43 1626 27. 11. 2015 Revokace usnesení RMČ P5 č. 41/1522/2015 - Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 a zastupitelů
43 1627 27. 11. 2015 Finanční příspěvek společnosti Progressive o. p. s.
43 1628 27. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Distribuce časopisu MČ Praha 5 - Pětka pro Vás"
43 1629 27. 11. 2015 Objednávka Odboru kancelář městské části ÚMČ Praha 5
43 1630 27. 11. 2015 Jmenování nového člena Redakční rady
43 1631 27. 11. 2015 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí roku 2015
43 1632 27. 11. 2015 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2016 a Pravidla rozpočtového provizoria
43 1633 27. 11. 2015 Přehled rozpočtových opatření
43 1634 27. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při pořádání akce na zvýhodněné plavání pro seniory do Aquaparku Barrandov
43 1635 27. 11. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
43 1636 27. 11. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
43 1637 27. 11. 2015 Finanční krytí participačního procesu Na Pláni a záměr vypracování urbanisticko architektonické studie "Lokalita Na Pláni"
43 1638 27. 11. 2015 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Výroba radničního zpravodaje Prahy 5"
43 1639 27. 11. 2015 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná v úterý 8. 12. 2015 od 14 hodin
43 1640 27. 11. 2015 Žádost o pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů