Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1542 16. 11. 2015 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
42 1543 16. 11. 2015 Informace o konání zápisů do 1. tříd pro školní rok 2016/2017
42 1544 16. 11. 2015 Smlouva o spolupořadatelství - 2. kolo 2015 - cestovatelský festival "Kolem světa" a převzetí záštity Petra Hnyka, radního pro kulturu
42 1545 16. 11. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
42 1546 16. 11. 2015 Žádost o prominutí hrazení nájemného
42 1547 16. 11. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
42 1548 16. 11. 2015 Žádost ZHMP o svěření pozemku parc. č. 386/23 o výměře 344 m2, k. ú. Motol
42 1549 16. 11. 2015 Žádost o stanovisko k navrhované směně pozemků
42 1550 16. 11. 2015 Provádění revizí, servisu a instalací slaboproudých bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5.
42 1551 16. 11. 2015 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na realizaci akcí oprav, udržování a drobných investic, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5 v roce 2015
42 1552 16. 11. 2015 Záměr pronájmu garáže v objektu řadových garáží Na Šmukýřce, k. ú. Košíře na základě žádosti nájemce garáže ev. č. 913 o převod nájmu
42 1553 16. 11. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
42 1554 16. 11. 2015 ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha - Jinonice, podlaha tělocvičny
42 1555 16. 11. 2015 Prominutí smluvní pokuty společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za pozdní kolaudaci stavby dle SoD č. 0033/0/OIN/14 ze dne 30. 7. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2014
42 1556 16. 11. 2015 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 0036/0/OIN/14 ve znění dodatků č.1 a č. 2 s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. na realizaci veř. zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, rekonstrukce tělocvičny"
42 1557 16. 11. 2015 Neinvestiční finanční příspěvek KK Poštovka na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v provedení souboru Bach-Collegium Praha a záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu
42 1558 16. 11. 2015 Použití části neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2015 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy, mateřské školy a KK Poštovka
42 1559 16. 11. 2015 Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov, pronájem části komunikace za účelem provozování hlídaného parkoviště
42 1560 16. 11. 2015 Pronájem prostoru sloužícímu podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
42 1561 16. 11. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě Vítězná 530/11, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ z 30. 9. 2015
42 1562 16. 11. 2015 Prodloužení smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu a. s.
42 1563 16. 11. 2015 Záměr pronájmu zahrádky na pozemku parc. č. 1344/4 a části pozemku parc. č. 1344/1, k. ú. Hlubočepy
42 1564 16. 11. 2015 Žádost o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce v ulici Jindřicha Plachty, k. ú. Smíchov
42 1565 16. 11. 2015 Projekt Kompostéry pro občany Prahy 5 - zahájení distribuce
42 1566 16. 11. 2015 Souhlas se spuštěním projektu zón placeného stání na území MČ Praha 5
42 1567 16. 11. 2015 Společenská akce pro národnostní a etnické menšiny pod záštitou Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5 a Bc. Tatiany Konrádové členky rady MČ Praha 5
42 1568 16. 11. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty nad akcí "Adventní zimní zahrada" pořádanou "Římskokatolickou farností u kostela sv. Václava Praha-Smíchov" a organizací "Park dětem spolek" a poskytnutí finančního příspěvku
42 1569 16. 11. 2015 Zrušení usnesení RMČ č. 35/1254/2015 z 15. 9. 2015 a souhlas s novým záměrem prodeje pozemku parc. č. 2998, jehož součástí je dům č. p. 269 Zubatého 1, k. ú. Smíchov
42 1570 16. 11. 2015 Žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
42 1571 16. 11. 2015 Zajištění nákupu letenek a potřebného pojištění ke služební cestě do Panyu ČLR
42 1572 16. 11. 2015 Návrh na uskutečnění akce pod názvem "Rozsvícení vánočního stromu" pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty a Mgr. Jana Smetany, zást. starosty
42 1573 16. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup PC pro potřeby MČ Praha 5"
42 1574 16. 11. 2015 Podpora MČ Praha 5 k získání dotací z celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016
42 1575 16. 11. 2015 Úprava míry využití území OB z kódu B na F
42 1576 16. 11. 2015 Úprava míry využití území ÚP SÚ HMP č. U 1224/01
42 1577 16. 11. 2015 "Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu Zborovská 1023/21, Praha 5" DUR + DSP
42 1578 16. 11. 2015 "Rezidence Na Neklance"
42 1579 16. 11. 2015 Úprava míry využití území ÚP SÚ HMP č. U 1300/02
42 1580 16. 11. 2015 "Rekonstrukce vily U Mrázovky 13, Praha 5"
42 1581 16. 11. 2015 Přípravy žádosti o podporu v rámci "Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020"
42 1582 16. 11. 2015 Jmenování vedoucí projektu "Nové internetové stránky MČ Praha 5"
42 1583 16. 11. 2015 Doporučení Rady MČ Praha 5 pro školy zřizované MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů