Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 36 12. 01. 2016 Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu Úřadu městské části Praha 5 v roce 2016
2 37 12. 01. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na pořádání akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 v oblasti sportu a volného času na rok 2016
2 38 12. 01. 2016 Složení dotační komise pro otevírání a posuzování dotačních programů pro oblast "Podpora sportu na území Prahy 5"
2 39 12. 01. 2016 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
2 40 12. 01. 2016 Statut Komise bezpečnostní
2 41 12. 01. 2016 Vyhlášení dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2016
2 42 12. 01. 2016 Přehled rozpočtových opatření
2 43 12. 01. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0077/OŠK/2015 s občanským sdružením HISTORY na výrobu publikace "Praha 5 očima dětí".
2 44 12. 01. 2016 Finanční příspěvek Naději ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2016
2 45 12. 01. 2016 Smlouva o nájmu - Správa pražských hřbitovů
2 46 12. 01. 2016 Vyhlášení dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2016
2 47 12. 01. 2016 Záštita nad akcí ,,Polívková smršť, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu" pořádanou obecně prospěšnou společností Ergo Aktiv
2 48 12. 01. 2016 Vyhlášení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2016
2 49 12. 01. 2016 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016
2 50 12. 01. 2016 Převod Smlouvy o poskytování služeb č. 0012/0/OOR/15
2 51 12. 01. 2016 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 až 2021
2 52 12. 01. 2016 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
2 53 12. 01. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce nebytového prostoru Preslova 2213/5, Praha 5 - kanceláře ÚMČ Praha 5 - projektová dokumentace"
2 54 12. 01. 2016 Návrh kandidátů na udělení čestného občanství MČ Praha 5 za rok 2015
2 55 12. 01. 2016 Revokace materiálu "Návrh konání akce "Podnikatel a Živnostník Prahy 5 2015"
2 56 12. 01. 2016 Dopis na TSK hl. m. Prahy - Vznesení námitky proti záměru pronájmu části komunikace za účelem umístění pevného stánku
2 57 12. 01. 2016 Založení podniku s názvem "Sociální podnik úklid Praha 5 s. r. o."
2 58 12. 01. 2016 Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. a změna Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů