Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1641 01. 12. 2015 Dodatek č. 1 k "Rámcové smlouvě na dodávky věcných darů pro vítání občánků MČ Praha 5 č. 004/OOS/15"
44 1642 01. 12. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
44 1643 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Instalace SW a likvidace disků – městské části Praha 5"
44 1644 01. 12. 2015 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na stavební práce s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a instalace elektrokotle"
44 1645 01. 12. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 41/1521/2015 ze dne 10. 11. 2015
44 1646 01. 12. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 40/1454/2015 ze dne 23. 10. 2015
44 1647 01. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0008/0/OMI/15 uzavřené 31.7.2015 na akci: " Jesle - oprava terasy u objektu B, Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 - Smíchov"
44 1648 01. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0044/0/ZOIN/15 uzavřené dne 30. 6. 2015 v rámci JŘBU na realizaci veřejné zakázky s názvem "Štefánikova 68/12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce"
44 1649 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Projekt sanace na pozemku parc. č. 1497, k. ú. Košíře"
44 1650 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Projekt sanace na pozemku p. č. 386/5, k. ú. Motol"
44 1651 01. 12. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
44 1652 01. 12. 2015 Návrh na uzavření 5 nájemních smluv
44 1653 01. 12. 2015 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
44 1654 01. 12. 2015 Návrh na revokaci části usnesení RMČ č. 42/1547/2015, bod I. 5. ze dne 16. 11. 2015
44 1655 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami – zateplení fasád hospodářského pavilonu (HP) a pavilonu skladů (PS) + rekonstrukce a zateplení střechy PS"
44 1656 01. 12. 2015 Záštita Bc. Tatiany Konrádové, radní, nad akcí "StreetChurch 2015" pořádanou organizací "Ber život sportovně, z. s." v centru Radlická - kulturní sportovna dne 12. prosince 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
44 1657 01. 12. 2015 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2015
44 1658 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Studie rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice"
44 1659 01. 12. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Realizace návrhu záchrany a konzervace domů v osadě Buďánka, č. p. 132, 135, 136, 137, 145 a 220 včetně zajištění opěrných zdí na pozemku parc.č. 4547/1, k. ú. Smíchov,Praha 5"
44 1660 01. 12. 2015 Návrh na poskytnutí finančního daru o.s. Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí
44 1661 01. 12. 2015 Pověření vedením Odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 5
44 1662 01. 12. 2015 Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 a zastupitelů
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů