Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1392 23. 10. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 9. do 30. 9. 2015
40 1393 23. 10. 2015 Neinvestiční příspěvek pro rok 2015 příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
40 1394 23. 10. 2015 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce a partnerství s finanční spoluúčastí
40 1395 23. 10. 2015 Zpráva o činnosti Komise stavební RMČ Praha 5 za 1. pololetí 2015
40 1396 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615 - Havarijní oprava areálové komunikace a části oplocení"
40 1397 23. 10. 2015 Provoz školních družin v době podzimních prázdnin ve školním roce 2015/2016
40 1398 23. 10. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
40 1399 23. 10. 2015 Žádost o poskytnutí slevy z nájemného - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zborovská 526/44, Praha 5 - Smíchov
40 1400 23. 10. 2015 Žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
40 1401 23. 10. 2015 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu z důvodu privatizace
40 1402 23. 10. 2015 Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou
40 1403 23. 10. 2015 Žádost o neúčtování poplatků za užívání výtahu
40 1404 23. 10. 2015 Žádost o slevu z nájemného
40 1405 23. 10. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
40 1406 23. 10. 2015 Žádost o udělení souhlasu s výpovědí z nájmu bytu
40 1407 23. 10. 2015 Opakovaná žádost spol. WORLD & BOHEMIA GROUP, a. s. o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5
40 1408 23. 10. 2015 Výběr uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu realizované formou průzkumu trhu s názvem "Provedení plášťové a prostorové ochrany objektu Základní školy Nepomucká 1 v ulici Beníškové 1258/1, Praha 5"
40 1409 23. 10. 2015 Návrh na zrušení Informačního centra Praha 5, o. p. s. s likvidací
40 1410 23. 10. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci Den otevřených dveří (aneb) "Sobota plná pohybu a zdraví bez PC pro děti, juniory a mládež"
40 1411 23. 10. 2015 Plán prevence a řešení bezdomovectví městské části Praha 5
40 1412 23. 10. 2015 Revokace usnesení 38/1346/2015 ze dne 06. 10. 2015 - Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Revitalizace zeleně v parku Santoška"
40 1413 23. 10. 2015 Prioritní stanice metra k řešení na území MČ Praha 5
40 1414 23. 10. 2015 Žádost Klubu rodičů a přátel školy při Mateřské škole Peroutkova 1004, Praha 5 - Košíře, z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
40 1415 23. 10. 2015 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 850.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
40 1416 23. 10. 2015 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací“,
40 1417 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na obnovu a úpravu pietního místa obětem Pražského povstání 1945 v ulici Na Zlíchově, Praha 5"
40 1418 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pasportizace nepovolených skládek odpadu a staré ekologické zátěže – SEZ na území MČ Praha 5"
40 1419 23. 10. 2015 Seminář pro rodiče zaměřený na komunikaci s dětmi o drogové problematice
40 1420 23. 10. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 48/92, Praha 5 -Smíchov na základě zveřejněného záměru
40 1421 23. 10. 2015 Nepeněžitý dar pro Městskou policií hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
40 1422 23. 10. 2015 Finanční příspěvek Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci " Den válečných veteránů a oběti válek "
40 1423 23. 10. 2015 Nepeněžitý dar pro Policií České republiky - obvodní ředitelství policie Praha II.
40 1424 23. 10. 2015 Protidrogová strategie MČ Praha 5 na rok 2016
40 1425 23. 10. 2015 Záměr realizace projektu sanace na pozemku 386/5, k. ú. Motol
40 1426 23. 10. 2015 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 uzavřené dne 22. 8. 2014
40 1427 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:"Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor ochrany životního prostředí,Odbor územního rozvoje,Odbor správy veřejného prostranství Úřadu městské části Praha 5"
40 1428 23. 10. 2015 Dofinancování workshopu Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládnutí
40 1429 23. 10. 2015 Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov, pronájem část komunikace za účelem provozování hlídaného parkoviště
40 1430 23. 10. 2015 Organizační a finanční zajištění adventních koncertů v Galerii Portheimka ve dnech 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2015.
40 1431 23. 10. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "(Nejen) Havlův fotograf Oldřich Škácha" v přízemí Galerie Portheimka od 3. 11. do 27. 11. 2015.
40 1432 23. 10. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy obrazů Aleny Srstkové a ilustrací Kateřiny Skořepové v 1. patře Galerie Portheimka od 13. 11. do 6. 12. 2015.
40 1433 23. 10. 2015 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi vlastníky pozemku parc. č. 1975/1, k. ú. Košíře a městskou částí Praha 5 jako nájemcem - školní hřiště ZŠ Weberova
40 1434 23. 10. 2015 Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání Janáčkovo nábřeží 475/47 na základě usn. RMČ ze dne 30. 9. 2015
40 1435 23. 10. 2015 Žádost o udělení souhlasu se zapojením do operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
40 1436 23. 10. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě Vítězná 531/13, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ z 1. 9. 2015
40 1437 23. 10. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě Koulka 189/12, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ z 1. 9. 2015
40 1438 23. 10. 2015 Organizační zajištění výstavy "Svět a světlo" v Malé výstavní galerii od 3. 11. do 27. 11. 2015 vč. aktualizace výstavního plánu Malé výstavní galerie
40 1439 23. 10. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě Janáčkovo nábřeží 479/37, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ z 1. 9. 2015
40 1440 23. 10. 2015 Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, - rozšíření předmětu nájmu o část budovy bez č. p. o celkové výměře 75 m2, umístěné v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
40 1441 23. 10. 2015 T-Mobile Czech Republic a. s, - prodloužení doby nájmu o tři roky - Štefánikova 247/17, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
40 1442 23. 10. 2015 Žádost o převod nájemního vztahu - postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání U Santošky 1093/17, Praha 5
40 1443 23. 10. 2015 Pozemek parc. č. 764/65, k. ú. Jinonice - Dohoda o skončení smlouvy o nájmu s SV Bochovská 565-567
40 1444 23. 10. 2015 Akce pod názvem "Podzimní setkání s podnikateli Prahy 5" pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5
40 1445 23. 10. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis - Areál Pod Žvahovem pro rok 2015
40 1446 23. 10. 2015 Výstavba spisového uzlu v místnosti č. 042 - archiv OSI, v objektu Úřadu MČ Praha 5, nám. 14.října 4, Praha 5
40 1447 23. 10. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "SWEET PREWEET MARKET"
40 1448 23. 10. 2015 Žádost o souhlas nově vznikající společnosti Praxis dentalis s. r. o. s umístěním sídla na adrese Krškova 807/21, Praha 5
40 1449 23. 10. 2015 Účast na Zakládající konferenci Otevřených měst dne 21. 10. 2015 v Brně
40 1450 23. 10. 2015 Změna v dramaturgické radě Galerie Portheimka
40 1451 23. 10. 2015 Využití malé výstavní síně pro prezentaci územních a architektonických studií Odborem územního rozvoje
40 1452 23. 10. 2015 Ukončení smlouvy o správě objektu "Ženské domovy"
40 1453 23. 10. 2015 Úprava termínu a ceny díla na akci: "Štefánikova 68/12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce"
40 1454 23. 10. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0001/0/OIN/15 uzavřené dne 26. 2. 2015 v rámci JŘBU na realizaci veřejné zakázky s názvem "MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov, rekonstrukce a rozšíření kuchyně a rekonstrukce střechy"
40 1455 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Expertní služby pro zvýšení kvality řízení projektů ICT a čerpání prostředků EU fondů"
40 1456 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění datových WAN VPN služeb a INTERNETOVÝCH služeb pro městskou část Praha 5"
40 1457 23. 10. 2015 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Projekt manager - digitalizace dokumentů"
40 1458 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Grafický návrh a struktura webu praha5.cz"
40 1459 23. 10. 2015 Finanční příspěvek na realizaci protidrogové prevence na základní škole Grafická
40 1460 23. 10. 2015 Přehled rozpočtových opatření
40 1461 23. 10. 2015 Změna kompetencí členů Rady MČ Praha 5
40 1462 23. 10. 2015 Zřízení komisí a změny v komisích Rady MČ Praha 5
40 1463 23. 10. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
40 1464 23. 10. 2015 Jmenování členů do komisí Rady MČ Praha 5
40 1465 23. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 2185 - Úprava rozvodů topné vody pro VZT"
40 1466 23. 10. 2015 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou
40 1467 23. 10. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů