Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1361 14. 10. 2015 Posílení fondu investic ZŠ a MŠ Kořenského převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy
39 1362 14. 10. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad charitativním koncertem " S brejlema nebo bez brejlí"
39 1363 14. 10. 2015 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
39 1364 14. 10. 2015 Zpráva o činnosti Komise informační technologie za 1. pololetí 2015
39 1365 14. 10. 2015 Pořádání akce ,,Podzimní den seniorů 2015" pod záštitou Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty
39 1366 14. 10. 2015 Změna Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
39 1367 14. 10. 2015 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v domě Plzeňská 195/92, Praha 5
39 1368 14. 10. 2015 Změna smluvních podmínek - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Plaská 612/14, Praha 5 - Smíchov
39 1369 14. 10. 2015 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 31, 1198 a 2002/4, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
39 1370 14. 10. 2015 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1167 a 2002/4, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
39 1371 14. 10. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov, na základě zveřejněného záměru
39 1372 14. 10. 2015 Objednávka Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
39 1373 14. 10. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty nad ackí "Husobraní a Cider Festival"
39 1374 14. 10. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2015
39 1375 14. 10. 2015 Pronájem části pozemku parc. č. 1389/1, k. ú. Košíře společnosti Taxi Praha s. r. o.
39 1376 14. 10. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - pronájem prostor sloužících podnikání - ordinací pro společnost Keltia-Med s.r.o., na základě vyvěšeného záměru
39 1377 14. 10. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání střešních prostor k umístění telekomunikačního zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. - ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
39 1378 14. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
39 1379 14. 10. 2015 Předvánoční posílení provozu MHD
39 1380 14. 10. 2015 Pozemek parc. č. 964/15, k. ú. Hlubočepy a parc. č. 963/27, k. ú. Hlubočepy trvalý zábor, patka lávky pro pěší přes komunikaci K Barrandovu - schválení Dodatků č. 1
39 1381 14. 10. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání - kavárny - Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 6 a části pozemku parc. č. 7, vše k. ú. Smíchov s využitím jako restaurační letní zahrádka
39 1382 14. 10. 2015 Služba péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5 - projektový záměr
39 1383 14. 10. 2015 Krškova 807, Praha 5 - schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - lékárny, a to v souladu s usnesením RMČ ze dne 30. 9. 2015
39 1384 14. 10. 2015 Návrh smlouvy o dodávce vody č. 30011245/2 - se společností PVK, a. s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 - aktualizace smlouvy dle novely č. 275/2013 Sb.
39 1385 14. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Servis kabelových rozvodů LAN"
39 1386 14. 10. 2015 Podnět ve věci využití hracích a zábavných prvků na dětských hřištích
39 1387 14. 10. 2015 Zpráva o výsledku auditu hospodaření příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
39 1388 14. 10. 2015 Přehled rozpočtových opatření
39 1389 14. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování územní studie oblast sídliště Barrandov"
39 1390 14. 10. 2015 Záměr na vypracování auditu hospodaření (včetně personálního auditu) Informačního centra Praha 5, o. p. s.
39 1391 14. 10. 2015 Podněty Celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m Prahy a změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy k projednání ve VURM ZHMP
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů