Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1314 30. 09. 2015 ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - schválení souhlasu k uzavírání nájemních smluv k prostorám, které jsou předmětem Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5
37 1315 30. 09. 2015 Zastavovací studie vnitrobloku Na Popelce č. p. 305/15
37 1316 30. 09. 2015 Zlepšení dopravní obsluhy městské části Praha 5
37 1317 30. 09. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody
37 1318 30. 09. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
37 1319 30. 09. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 47/475, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
37 1320 30. 09. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Vítězná 11/530, k. ú. Malá Strana
37 1321 30. 09. 2015 Podklady pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 - 2020 za MČ Praha 5
37 1322 30. 09. 2015 Návrh změn a úprav školských obvodů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 1. 2016
37 1323 30. 09. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad soutěží Talent základek
37 1324 30. 09. 2015 Zpráva o činnosti Komunitního centra Prádelna a Klubu Královská louka červenec – srpen 2015
37 1325 30. 09. 2015 Přerušení provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
37 1326 30. 09. 2015 Návrh smlouvy o dodávce vody č. 34040947/1 - se společností PVK, a. s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 a návrh dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě
37 1327 30. 09. 2015 Návrh smlouvy o dodávce vody č. 34040948/1 - se společností PVK, a. s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 a návrh dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě
37 1328 30. 09. 2015 Projekt "Music inspires readers" - participace MČ Praha 5
37 1329 30. 09. 2015 Zpráva o služební cestě do Aradu - Rumunsko konané ve dnech 19. - 22. 8. 2015
37 1330 30. 09. 2015 I. Mezinárodní žákovská konference na téma "Žákovská samospráva", pořádaná MČ Praha 5 ve dnech 8. 11. - 11. 11. 2015
37 1331 30. 09. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Múzy dětem" v Galerii Portheimka a doprovodné výstavy fotografií Karla Navrátila "Smíchov žije" v Malé výstavní síni od 6. do 30. 10. 2015 vč. aktualizace výstavního plánu Malé výstavní síně.
37 1332 30. 09. 2015 Licenční softwarová smlouva PROXIO
37 1333 30. 09. 2015 Žádost o souhlas s rekonstrukcí prostoru sloužícího podnikání, Jindřicha Plachty 57/29, Praha 5 - Smíchov
37 1334 30. 09. 2015 Pozemky parc. č. 1531/9 o rozloze 399 m2 a 1531/19 o rozloze 19 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod garážemi MČ P-5 - schválení Dodatku č. 1
37 1335 30. 09. 2015 Záštita Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad výstavou k 60. výročí vzniku žvahovské školy a návrh smlouvy o výpůjčce kronik Základní (devítileté) školy v Praze 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 463/1, Praha 5 z období let 1949 – 1983
37 1336 30. 09. 2015 Krškova 807, Praha 5 - pronájem prostor sloužících podnikání - lékárny na základě vyvěšeného záměru
37 1337 30. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice"
37 1338 30. 09. 2015 Jmenování vedoucího "Odboru správy veřejného prostranství a zeleně" Úřadu MČ Praha 5
37 1339 30. 09. 2015 Schválení termínu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů