Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1207 08. 09. 2015 Revokace usnesení RMČ č. 24/767/2015 z 2. 6. 2015 - Záměr prodeje id. podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov
34 1208 08. 09. 2015 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha v o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti ZMČ včetně kuchyňky, dodání ozvučení za účelem konání akce " Oslava 130 let posvěcení kostela sv. Václava" dne 27. 09. 2015 od 09:00 hod do 16:00 hod
34 1209 08. 09. 2015 Přehled rozpočtových opatření
34 1210 08. 09. 2015 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2015
34 1211 08. 09. 2015 Žádost společnosti Piruetka, s. r. o. o stanovisko obce ke zřízení Soukromé základní umělecké školy
34 1212 08. 09. 2015 Zřízení odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 v bývalém školském objektu Na Pláni 59/3186 k provozování dvou tříd mateřské školy od 1. 9. 2016
34 1213 08. 09. 2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti na adresu městské části Praha 5 - ZO ČZS č. 45 Nad Nikolajkou
34 1214 08. 09. 2015 Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání střešních prostor k umístění telekomunikačního zařízení - ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007, Praha 5
34 1215 08. 09. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - žádost společnosti Keltia-Med, s. r. o., o pronájem prostor sloužících podnikání - ordinací
34 1216 08. 09. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
34 1217 08. 09. 2015 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
34 1218 08. 09. 2015 Žádost o prodloužení a zároveň rozšíření smlouvy o nájmu bytu
34 1219 08. 09. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
34 1220 08. 09. 2015 Záměr na využití pozemků parc. č. 3062/1 a 3064 v k. ú. Smíchov jako dětské hřiště pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při Pedf UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861, do doby rozhodnutí o budoucím využití objektu čp. 3215, Drtinova 3a
34 1221 08. 09. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu a Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad "Sousedskou slavností", která se bude konat dne 18. 9. 2015 v Musílkově ulici, Praha 5 a darovací smlouva se spolkem Pražské matky
34 1222 08. 09. 2015 Revokace usnesení RMČ č. 35/1219/2013 ze dne 30. 7. 2013 - Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy"
34 1223 08. 09. 2015 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 0019/0/OSP/15 uzavřené se společností PKM Development, s. r. o., Na Florenci 2116/15, 110 01 Praha 1
34 1224 08. 09. 2015 Záštita a finanční příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Ergo Aktiv na pořádání akce ,,Polívková smršť,aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu"
34 1225 08. 09. 2015 Pořádání ,,Podzimního prázdninového pobytu" a ,,Pobytu pro předškoláky" - děti z Prahy 5 ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti ,,Úsměv“
34 1226 08. 09. 2015 Záštita Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí SENIOR-KA 2015
34 1227 08. 09. 2015 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh k otevřenému řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5".
34 1228 08. 09. 2015 Schválení objednávky na nákup věcných darů - zlatých přívěsků pro akci "Vítání občánků"
34 1229 08. 09. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 7. do 31. 7. 2015
34 1230 08. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 - Oprava areálových komunikací"
34 1231 08. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Duha, Praha 5 - Košíře - oplocení propůjčené zahrady"
34 1232 08. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - výměna oken (II. etapa realizace - část B)"
34 1233 08. 09. 2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 - Smíchov
34 1234 08. 09. 2015 Žádost o souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
34 1235 08. 09. 2015 Prodloužení nájemní smlouvy společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice
34 1236 08. 09. 2015 Pronájem garáže (914) + žádost o poskytnutí slevy s ukončením nájmu garáže (903) dohodou - vše v objektu Na Hutmance, k. ú. Jinonice
34 1237 08. 09. 2015 Pronájem prostorů sloužících podnikání v nemovitosti Švédská 1844, 1845, Praha 5 - Smíchov, na základě zveřejněného záměru
34 1238 08. 09. 2015 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1389/1, k. ú. Košíře společnosti Taxi Praha s. r. o.
34 1239 08. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování zjednodušené projektové dokumentace na realizaci bezpečnostních opatření na základních školách zřízených MČ Praha 5"
34 1240 08. 09. 2015 Zrušení 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 8. 9. 2015
34 1241 08. 09. 2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na "Vedoucího odboru správy veřejného prostranství a zeleně"
34 1242 08. 09. 2015 Schválení náhradního termínu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů