Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1097 19. 08. 2015 Pronájem části krytu CO v budově Hlubočepská 281/31a, Praha 5, Občanskému sdružení Alternativa II, IČ 27026345, na základě vyvěšeného záměru
31 1098 19. 08. 2015 Žádost o prominutí smluvní pokuty - Český svaz cyklistiky Praha
31 1099 19. 08. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - na základě vyvěšeného záměru
31 1100 19. 08. 2015 Žádost o převod nájmu - MUDr. Marie Tomková, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
31 1101 19. 08. 2015 "Bytový dům Pod Barvířkou, parc. č. 1247, k. ú. Smíchov, Praha 5"
31 1102 19. 08. 2015 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1411, k.ú.Jinonice, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
31 1103 19. 08. 2015 Žádost o bezúplatné zřizování věcných břemen na uložení plynárenských zařízení
31 1104 19. 08. 2015 Vyřazení majetku z evidence hmotného majetku MČ Praha 5
31 1105 19. 08. 2015 Obvodní soud pro Prahu 5, zastoupený Miroslavem Hourou, soudním vykonavatelem - ukončení Nájemní smlouvy ze dne 2.7.2008, dohodou ke dni 30.9.2015 a záměr uzavření Smlouvy o výpůjčce s Miroslavem Hourou - areál Klikatá 1238/90c, Praha 5
31 1106 19. 08. 2015 Objednávka na vypracování monitoringu médií na období 07-12/2015 od společnosti Newton Media, a.s.
31 1107 19. 08. 2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zóna s omezením provozu motorových silničních vozidel na území hl. m. Prahy - připomínky MČ P5
31 1108 19. 08. 2015 Program 6. zasedání Zastupitelstva P5 dne 8. 9. 2015
31 1109 19. 08. 2015 Seminář na téma : Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládnutí
31 1110 19. 08. 2015 Částečná revokace usnesení č. 18/228/2015 ze dne 28. 4. 2015 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech městské části Praha 5
31 1111 19. 08. 2015 Priority a opatření na období 2016 – 2018 v rámci plánování sociálních a souvisejících služeb na území MČ Praha 5
31 1112 19. 08. 2015 Úprava projektové dokumentace na opravu výtahů v Ženských domovech na osazení pouze jednoho výtahu a smlouva o dílo s vybraným uchazečem na provedení prací
31 1113 19. 08. 2015 Záměr prodeje pozemku parc.č. 364 v k.ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Hořejší nábřeží 785/23, Praha 5
31 1114 19. 08. 2015 Výběrové řízení na pozici ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5
31 1115 19. 08. 2015 Záměr prodeje pozemku parc.č. 381 v k.ú. Smíchov vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5
31 1116 19. 08. 2015 Zateplení budov ZŠ a MŠ v programovém období EU 2014-2020 - záměr
31 1117 19. 08. 2015 Záměr realizace projektu sanace na pozemku 1497, k.ú.Košíře
31 1118 19. 08. 2015 Volba přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
31 1119 19. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228 - oprava dvora"
31 1120 19. 08. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/0/OSP/15 uzavřené se společnostmi PETROM STAVBY, s.r.o. a H-REKULTIVACE, a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce parku Sady Na Skalce"
31 1121 19. 08. 2015 Pražské cyklozvonění 2015
31 1122 19. 08. 2015 Záměr spolupráce MČ Praha 5 s hlavním městem Prahou při výstavbě a provozu nového pavilonu Palaty
31 1123 19. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce asfaltového parkového chodníku - Husovy sady, Praha 5"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů