Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1340 06. 10. 2015 Žádost o projednání prodeje bytové jednotky po uplynutí lhůty předkupního práva
38 1341 06. 10. 2015 Dodatek ke zřizovací listině a smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
38 1342 06. 10. 2015 Podání žalob na vyklizení
38 1343 06. 10. 2015 Pravidla pro stanovení platových náležitostí ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. zřízené městskou částí Praha 5
38 1344 06. 10. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Na dohled od černé vlajky" v 1. patře Galerie Portheimka od 13. 10. do 6. 11. 2015.
38 1345 06. 10. 2015 Vyplacení odměny v Soutěži o grafický návrh a strukturu webových stránek MČ Praha 5
38 1346 06. 10. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Revitalizace zeleně v parku Santoška"
38 1347 06. 10. 2015 Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadávaných mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
38 1348 06. 10. 2015 Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě č. 0026/0/OVS/14 na poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
38 1349 06. 10. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
38 1350 06. 10. 2015 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 34/1217/2015 ze dne 8. 9. 2015
38 1351 06. 10. 2015 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
38 1352 06. 10. 2015 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 50/1957/2014 ze dne 13. 11. 2014
38 1353 06. 10. 2015 Žádost nájemce o proplacení faktury za pronájem vysoušečů, popř. snížení nájemného z důvodu výskytu vlhkosti
38 1354 06. 10. 2015 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o využití pozemku k tíži pozemku parc. č. 2002/4, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5
38 1355 06. 10. 2015 Pravidla pro publikaci a katalogizaci otevřených dat Úřadu MČ Praha 5
38 1356 06. 10. 2015 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1771/50 o výměře 194 m2 a parc. č. 1771/67 o výměře 676 m2, oba v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
38 1357 06. 10. 2015 Rozšíření směny pozemků v k. ú. Motol
38 1358 06. 10. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 9. do 15. 9. 2015
38 1359 06. 10. 2015 Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
38 1360 06. 10. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů