Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1243 15. 09. 2015 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
35 1244 15. 09. 2015 Zpráva o pořádání výletů pro seniory občany MČ Praha 5 po památkách ČR
35 1245 15. 09. 2015 Smlouva o výpůjčce - bezplatné užívání pěší zóny Anděl po dobu konání akce ,,Den neziskových organizací" dne 22. 10. 2015
35 1246 15. 09. 2015 Aktualizace "Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
35 1247 15. 09. 2015 Přehled objednávek dle zákona o věřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
35 1248 15. 09. 2015 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vybavení pro multimediální interaktivní výuku do škol a pomůcky do speciálních tříd MŠ
35 1249 15. 09. 2015 Koordinovaný komplex - Transevropská podzemní magistrála
35 1250 15. 09. 2015 Záměr dočasného pronájmu budovy č. p. 281 Hlubočepská 31a, Praha 5, za účelem provozování školského zařízení
35 1251 15. 09. 2015 Tesco Stores ČR a. s., nám. 14. října 83/15, Praha 5 - uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav - instalace klimatizace
35 1252 15. 09. 2015 Návrh na uzavření 5 nájemních smluv
35 1253 15. 09. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
35 1254 15. 09. 2015 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2998, jehož součástí je dům č. p. 269 Zubatého 1, k. ú. Smíchov
35 1255 15. 09. 2015 Žádost o uzavření dohody o užívání pozemků parc. č. 1484/80, 1484/81 a podílu 2/32 k pozemku parc. č. 2034/4, k. ú. Košíře a smlouvy o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku 1484/81, k. ú. Košíře
35 1256 15. 09. 2015 Rekapitulaci změn, včetně vyčíslení nákladů, na akci Oprava sociálního zařízení ve 3. a 5.NP a ostatních prostor Úřadu městské části Praha 5
35 1257 15. 09. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 34/1230/2015 ze dne 8. 9. 2015 - Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 - Oprava areálových komunikací"
35 1258 15. 09. 2015 Zrušení veřejných zakázek na stavební akce OŠK, týkajících se oprav ve školských objektech a opětovné zadání veřejné zakázky na stavební práce
35 1259 15. 09. 2015 Záměr poskytnutí finančních prostředků školám na aktivity pořádané pro děti a žáky mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 5
35 1260 15. 09. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
35 1261 15. 09. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
35 1262 15. 09. 2015 Žádosti o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
35 1263 15. 09. 2015 Pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov za účelem provozování hlídaného parkoviště
35 1264 15. 09. 2015 Nákup licence k užití programu CODEXIS
35 1265 15. 09. 2015 Objednávka Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
35 1266 15. 09. 2015 Administrace závěrečné monitorovací zprávy projektu Revitalizace parku Sady Na Skalce
35 1267 15. 09. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5 - materiál použitý na dětských hřištích a v parcích k obj. č. 6 na základě rámcové smlouvy č.0008/0/OSP/13 za měsíc červenec 2015
35 1268 15. 09. 2015 Organizační a finanční zajištění ,,III. ročníku Charitativního golfového turnaje"
35 1269 15. 09. 2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14. října 11, Praha 5
35 1270 15. 09. 2015 Návrh odpovědi na petici občanů, týkající se nadměrného hluku a blokování pozemních komunikací za celodenního provozu soukromé mateřské školy Nessie, o. p. s.
35 1271 15. 09. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
35 1272 15. 09. 2015 "Viladům Slivenecká, Praha - Hlubočepy"
35 1273 15. 09. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 33/1182/2015 ze dne 1. 9. 2015 Návrh na pořádání XIV. ročníku střelecké soutěže "Smíchovský střelec"
35 1274 15. 09. 2015 Den otevřených dveří pro děti ze Základní a mateřské školy ul. U Tyršovy školy 1/430 Praha 5, 150 00 ve stanici Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy HS 7 dne 1. 10. 2015
35 1275 15. 09. 2015 Vysoká škola manažerské ekonomiky, informatiky a práva, a. s., uzavření dodatku č. 5 k NS ze dne 25. 10. 2001, kterým se mění název nájemce, a to v souladu s usnesením RMČ č. 7/205/2015 ze dne 17. 2. 2015
35 1276 15. 09. 2015 Revokace usnesení č. 34/1224/2015 ze dne 8. 9. 2015 - Záštita a finanční příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Ergo Aktiv na pořádání akce ,,Polívková smršť, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu"
35 1277 15. 09. 2015 "Administrativní dům Košířská brána", DUR
35 1278 15. 09. 2015 Nařízení č. 2/2015 ÚMČ Praha 5 - Pravidla pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů