Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1124 25. 08. 2015 Zpráva o činnosti komise mediální a redakční rady
32 1125 25. 08. 2015 Zrušení usnesení RMČ 23/743/2015 z 26. 5. 2015
32 1126 25. 08. 2015 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2885/22 o výměře cca 14,27 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
32 1127 25. 08. 2015 Prodloužení nájemní smlouvy společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice
32 1128 25. 08. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
32 1129 25. 08. 2015 Žádost o slevu z nájmu bytu
32 1130 25. 08. 2015 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Aquadream pro rok 2015
32 1131 25. 08. 2015 Přehled veřejných zakázek zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
32 1132 25. 08. 2015 Úprava rozpočtu roku 2015 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 formou neinvestiční dotace
32 1133 25. 08. 2015 Žádosti o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
32 1134 25. 08. 2015 Uzavření rámcových smluv o provádění exekucí a dalších službách soudních exekutorů
32 1135 25. 08. 2015 ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha - Jinonice, podlaha tělocvičny.
32 1136 25. 08. 2015 Stanovisko k úplatnému převodu spoluvlastnického podílu id. 29/72 pozemku parc. č. 4720 o výměře 620 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
32 1137 25. 08. 2015 Vytyčení hranice mezi pozemky parc. č. 2311/6 a 2311/8 v k. ú. Smíchov
32 1138 25. 08. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Plavecko-běžecký pohár MČ Praha 5 "
32 1139 25. 08. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Míčové hry na Mrázovce"
32 1140 25. 08. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "50 let plných sportu"
32 1141 25. 08. 2015 Žádost výboru Společenství vlastníků Smíchov č. p. 782 o schválení mimořádného příspěvku na náklady spojené se správou domu a pozemku - dům č. p. 782 k. ú. Smíchov na adrese Arbesovo nám. 13, Praha 5
32 1142 25. 08. 2015 Využití budovy Záhorského 886/4, Praha 5
32 1143 25. 08. 2015 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
32 1144 25. 08. 2015 Záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, nad společenskými, benefičními a sportovními akcemi
32 1145 25. 08. 2015 Zpráva o činnosti Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5 za I. pololetí 2015
32 1146 25. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Věcné dary pro vítání občánků"
32 1147 25. 08. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad XVIII. ročníkem "Memoriál ppor. Michala BRANIŠE"
32 1148 25. 08. 2015 Objednávka Odboru kancelář městské části ÚMČ Praha 5
32 1149 25. 08. 2015 Zásady pro prodej bytů městské části Praha 5
32 1150 25. 08. 2015 Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce v domě Stroupežnického 2324, k. ú. Smíchov
32 1151 25. 08. 2015 Pronájem lékařské ordinace v domě Na Skalce 1/1047, Praha 5 na základě zveřejněného záměru - Psychiatrická ambulance Smíchov s. r. o., + ukončení smlouvy stáv. prostoru dohodou
32 1152 25. 08. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Janáčkovo nábřeží 47/475, k. ú. Smíchov
32 1153 25. 08. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 986/17a Staropramenná 547/9, Praha 5 - Smíchov na základě zveřejněného záměru
32 1154 25. 08. 2015 Pronájem nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5, na základě oznámení záměru
32 1155 25. 08. 2015 Záměr pořízení mobilního objektu - kanceláře, umístěné v současné době na pěší zóně Anděl do majetku ÚMČ Praha 5
32 1156 25. 08. 2015 Žádost Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy o souhlas s uspořádáním akce Zastávka Volný čas na prostranství před kostelem sv. Václava v Praze 5 na Smíchově
32 1157 25. 08. 2015 Služební cesta - účast na projektu EURODEM v Trogiru v termínu 3. - 8. 9. 2015
32 1158 25. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce chodníků"
32 1159 25. 08. 2015 Akce pod názvem "Workshop s lékaři Prahy 5 pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5"
32 1160 25. 08. 2015 Návrh smlouvy o výpůjčce se společností PKM Development, s. r. o. v rámci projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic na Praze 5"
32 1161 25. 08. 2015 Zpráva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. o poskytovaných službách v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 za I. pololetí 2015
32 1162 25. 08. 2015 Zpráva o činnosti pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
32 1163 25. 08. 2015 Seznam uživatelů tréninkových bytů organizací Naděje a Armády spásy ČR
32 1164 25. 08. 2015 Pronájem bytů pro seniory/ky a pronájem bytů ze sociálních důvodů
32 1165 25. 08. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad charitativním turnajem v plážovém volejbale dvojic na podporu poskytovatelů sociálních služeb " Beach Help Cup"
32 1166 25. 08. 2015 Uzavření Dodatku č. 3 k rámcové smlouvě o zajištění ostrahy dětských hřišť MČ Praha 5, uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi MČ Praha 5 a PK HOLDING CZ, spol. s r. o.
32 1167 25. 08. 2015 Zajištění sběru infekčního materiálu uživatelů návykových látek v ohrožených lokalitách Prahy 5 o. p. s. Progressive
32 1168 25. 08. 2015 Organizační a finanční zajištění pobytu autora výstavy Petera Matyáse z partnerského města Budapešť - Újbuda během demontáže výstavy v Malé galerii ÚMČ Praha 5 ve dnech 28. 8. - 29. 8. 2015
32 1169 25. 08. 2015 Vyúčtování finančních příspěvků - podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014
32 1170 25. 08. 2015 Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2015
32 1171 25. 08. 2015 Změna výstavního plánu Galerie Portheimka na r. 2015 a organizační a finanční zajištění výstavy "Náhodná setkání" v termínu od 1. 9. do 2. 10. 2015
32 1172 25. 08. 2015 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. 189/OŠK/2001 příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
32 1173 25. 08. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu a smlouva o spolupráci na organizační zajištění doprovodných výstav v rámci programu 19. výroční konference "Forum 2000" v 1. patře letohrádku Portheimka od 15. 9. do 25. 9. 2015
32 1174 25. 08. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty nad akcí Zažít město jinak a darovací smlouva s Auto*Mat, o. s.
32 1175 25. 08. 2015 Bezpečnostně preventivní akce k omezení sociálně patologických jevů v lokalitách Anděl a Smíchov v souvislosti se zahájením školního roku 2015/2016
32 1176 25. 08. 2015 Odpověď na petici proti zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů