Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1001 04. 08. 2015 Jmenování vedoucí Odboru otevřené radnice Úřadu MČ Praha 5
30 1002 04. 08. 2015 Aktualizace Metodického pokynu ke stanovení podmínek bezpečnosti provozu školských objektů a k zajištění ochrany zdraví dětí, žáků a zaměstnanců škol zřizovaných městskou částí Praha 5
30 1003 04. 08. 2015 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., nájemce budovy Plzeňská 39/117, Praha 5 - předložení podnájemní smlouvy se společností Get Better Academy, s. r. o.,
30 1004 04. 08. 2015 Schváleni záměru na vypsání veřejné zakázky „Pasportizace skládek na pozemcích ve správě MČ P5“
30 1005 04. 08. 2015 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 1110/6, parc. č. 1110/7 a část parc. č. 1120/1 v k.ú. Jinonice
30 1006 04. 08. 2015 Uzavření Dohody o narovnání upravující majetkoprávní vztahy mezi MČ Praha 5 a společností NEXT WAY s. r. o., v souvislosti s užíváním prostor kavárny v budově Štefánikova 68/12, a přilehlé restaurační zahrádky za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015
30 1007 04. 08. 2015 Pronájem části prostoru v domě Janáčkovo nábřeží 11/1211 Společenství vlastníků jednotek domu Janáčkovo nábřeží 1153 pro umístění odpadních nádob
30 1008 04. 08. 2015 Dohoda o ukončení mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitostí č. 30/0/0SS/06 ze dne 15. 08. 2006
30 1009 04. 08. 2015 Žádost o vyhotovení dodatku č. 1 k Dohodě o využití pozemku parc. č. 2018/1, k. ú. Hlubočepy, ve svěřené správa MČ Praha 5
30 1010 04. 08. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - úpravy předmětu nájmu stávajících nájemců, na základě vyvěšeného záměru
30 1011 04. 08. 2015 Vyúčtování finančních darů poskytnutých Odborem školství, kultury a sportu v roce 2014
30 1012 04. 08. 2015 Návrh na uplatnění požadavků MČ Praha 5 na kapitálové výdaje rozpočtu hlavního města Prahy při sběru požadavků na rok 2016
30 1013 04. 08. 2015 Akce " Otevřená pekárna pod širým nebem"
30 1014 04. 08. 2015 Zpráva o činnosti Komise ombudsmanky za 1. pololetí r. 2015
30 1015 04. 08. 2015 Revokace usn. RMČ ze dne 23.6.2015 - žádost nájemce spol. Czech Paintings, s. r. o. o ukončení nájmu nebytového prostoru - galerie v domě Vítězná 11/530, Praha 5 dohodou
30 1016 04. 08. 2015 Pozemek pod garáží ve vlastnictví nájemce parc. č. 1715/10, k. ú. Košíře, převod nájemní smlouvy
30 1017 04. 08. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě Malátova 11/434 na základě zveřejněného záměru
30 1018 04. 08. 2015 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1020/405 o velikosti 1693 m2 v k. ú. Hlubočepy
30 1019 04. 08. 2015 Návrh na uzavření dvou smluv o nájmu bytu zvláštního určení v domě CSOP na adrese Zubatého 330/10, Praha 5, k. ú. Smíchov
30 1020 04. 08. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 6. do 30. 6. 2015
30 1021 04. 08. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního, nad kulturní akcí - tanečním vystoupením v Parku Portheimka
30 1022 04. 08. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
30 1023 04. 08. 2015 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč I.
30 1024 04. 08. 2015 Odpis pohledávek z přefakturace služeb do 100 tis. Kč
30 1025 04. 08. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
30 1026 04. 08. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
30 1027 04. 08. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP / dožalování nad 100 tis. Kč
30 1028 04. 08. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
30 1029 04. 08. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
30 1030 04. 08. 2015 Žádost o slevu z nájemného z důvodu nezpůsobilosti bytu k řádnému užívání
30 1031 04. 08. 2015 Žádosti o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o ostatní spolubydlící
30 1032 04. 08. 2015 Žádost o převedení smlouvy o nájmu bytu
30 1033 04. 08. 2015 Žádost o sloučení dvou bytových jednotek
30 1034 04. 08. 2015 Návrh dohody o náhradě újmy na zdraví
30 1035 04. 08. 2015 Přehled veřejných zakázek zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
30 1036 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 2185 - Úprava rozvodů topné vody pro VZT"
30 1037 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí 1/615, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy- úprava VZT pro varnu, oprava ZTI v kuchyni a přilehlých prostorách"
30 1038 04. 08. 2015 Využití prostorů sloužících podnikání v nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5 - Smíchov
30 1039 04. 08. 2015 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Na Zlíchově 7/241, k. ú. Hlubočepy
30 1040 04. 08. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
30 1041 04. 08. 2015 Převod nájemního vztahu - postoupení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání Plzeňská 167/482, Praha 5
30 1042 04. 08. 2015 Pronájem garáže ev. č. 902 v objektu Na Šmukýřce, k. ú. Košíře
30 1043 04. 08. 2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti na adresu prostoru sloužícího podnikání
30 1044 04. 08. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání - kavárny - Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, vše k. ú. Smíchov, s využitím jako restaurační letní zahrádka, na základě vyvěšeného záměru
30 1045 04. 08. 2015 Stavební úpravy objektu Holečkova 431/19, Praha 5
30 1046 04. 08. 2015 Žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce v ulici Plzeňská 948/129A, k. ú. Košíře
30 1047 04. 08. 2015 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu
30 1048 04. 08. 2015 Pověření k výkonu funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
30 1049 04. 08. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 7. do 15. 7. 2015
30 1050 04. 08. 2015 Nákup věcných dárkových balíčků pro děti k zahájení školního roku
30 1051 04. 08. 2015 Společné dopoledne dětí z MŠ u Železničního mostu 2629 a Hasičského záchranného sboru hl. m.Prahy ze stanice HS 7 dne 18. 9. 2015
30 1052 04. 08. 2015 Společné dopoledne dětí z MŠ Kořenského 10/760 ve stanici Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy HS 7 dne 10. 9. 2015
30 1053 04. 08. 2015 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a uzavření relevantní veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností sv. Filipa a Jakuba a Římskokatolickou farností sv. Václava
30 1054 04. 08. 2015 Žádost o přechod nájmu bytu
30 1055 04. 08. 2015 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1 - Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 uzavřené dne 22.8.2014
30 1056 04. 08. 2015 Revokace usnesení č. 26/874/2015 ze dne 16.6.2015 Pořádání a záštita nad akcí Letní den seniorů 2015
30 1057 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Audit hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o."
30 1058 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění výkonu správy Areálu Pod Žvahovem"
30 1059 04. 08. 2015 Žádost Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Grafická, o. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
30 1060 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 4 - oprava zahradního domku a letních WC"
30 1061 04. 08. 2015 Revokace usnesení č. 29/991/2015 ze dne 14. 7. 2015 - Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Zavedení systému sociálního bydlení v podmínkách MČ Praha 5
30 1062 04. 08. 2015 Žádost Institutu Terezínské iniciativy o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, za účelem pořádání vzdělávacího semináře "Jom ha-šoa- Připomínání obětí holocaustu ..." dne 08. 10. 2015 od 16:00 - 18:00 hod.
30 1063 04. 08. 2015 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
30 1064 04. 08. 2015 Bezúplatný převod id. 2/3 pozemku parc. č. 4540 a id. 2/3 pozemku parc. č. 4541 vše v k. ú. Smíchov z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30 1065 04. 08. 2015 Smlouva o spolupráci a budoucí smlouva kupní mezi MČ P5 a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská , a.s.
30 1066 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "AquaPark Barrandov - oprava nátěru vnějšího dřevěného obložení na budov"
30 1067 04. 08. 2015 Návrh na uzavření nájemní smlouvy za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
30 1068 04. 08. 2015 Projekt Revitalizace parku na Chaplinově náměstí - odmítnutí dotace
30 1069 04. 08. 2015 Projekt "Parky Barrandov" - audit Ministerstva financí ČR
30 1070 04. 08. 2015 Záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání v nemovitosti Švédská 1844, 1845, Praha 5 - Smíchov
30 1071 04. 08. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
30 1072 04. 08. 2015 Rozšíření stávajícího vyvolávacího systému Q-MATIC ÚMČ Praha 5 na oddělení matrik a státního občanství
30 1073 04. 08. 2015 Pracovní cesta zastupitelky PhDr. M. Sternové, Ph.D. na oficiální zahájení Dnů evropského dědictví do Českého Krumlova
30 1074 04. 08. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
30 1075 04. 08. 2015 Štefánikova 316/8 - stavební úpravy
30 1076 04. 08. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1020/103 Hlubočepy za účelem akce "Oprava lodžií bytového domu Dreyerova č. p. 599, 600 a Pražského č. p. 601, 602, 603, 604, 605 a 606, Praha 5 "
30 1077 04. 08. 2015 Služební cesta do města Arad, Rumunsko
30 1078 04. 08. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 29/994/2015
30 1079 04. 08. 2015 Změna účelu užívání prostoru sloužícího podnikání a rozšíření osoby nájemce o další podnikatelský subjekt - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 316/8, Praha 5 - Smíchov
30 1080 04. 08. 2015 Půdní vestavba - Janáčkovo nábřeží 476/43
30 1081 04. 08. 2015 Přehled rozpočtových opatření
30 1082 04. 08. 2015 Vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě Rozhodnutí ze dne 22. 6. 2015
30 1083 04. 08. 2015 Smlouva o výpůjčce stožáru veřejného osvětlení s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. za účelem umístění reklamního banneru Galerie Portheimka
30 1084 04. 08. 2015 Zpracování analýzy potřeb občanů městské části Praha 5, oblast související se zajištěním potřeb občanů v těžké životní situaci
30 1085 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování územní studie okolí ulice Radlická"
30 1086 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov"
30 1087 04. 08. 2015 Dohoda o skončení nájemní smlouvy
30 1088 04. 08. 2015 Schválení smlouvy o úschově peněz
30 1089 04. 08. 2015 Stav řízení ve věci GEOSAN ALFA, s.r.o. a GEOSAN SIGMA, s.r.o.
30 1090 04. 08. 2015 Dohody o uznání a vyrovnání závazků uzavřené mezi MČ a advokáty doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., JUDr. Zdeňkem Jankovským a advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.
30 1091 04. 08. 2015 Záměr na vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu Na Pláni 59
30 1092 04. 08. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na obnovu a úpravu pietního místa obětem Pražského povstání 1945 v ulici Na Zlíchově, Praha 5"
30 1093 04. 08. 2015 Objednávka kompletní administrace podlimitní veřejné zakázky formou jednacího řízení s uveřejněním "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny"
30 1094 04. 08. 2015 Objednávka Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
30 1095 04. 08. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
30 1096 04. 08. 2015 Uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o zajištění ostrahy dětských hřišť MČ Praha 5, uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi MČ Praha 5 a PK HOLDING CZ, spol. s r. o.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů