Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
28 910 30. 06. 2015 Pronájem garáže ev. č. 920 v objektu Na Konvářce na základě zveřejněného záměru
28 911 30. 06. 2015 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Obvodní výbor Praha 5 - pronájem NP o celkové výměře 48,00 m2, umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
28 912 30. 06. 2015 Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5, provedených v 1. NP v souladu s Dodatkem č. 3 k NS ze dne 7. 9. 2012 - Pro rodinu o. p. s., IČ 284 14 756, nájemce objektu
28 913 30. 06. 2015 Úhrada nákladů na technické zhodnocení budovy Plzeňská 39/117, Praha 5, provedeného v 1., 2., 3., NP budovy a ve školní jídelně, v souladu s Dodatkem č. 1 k NS - Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o.
28 914 30. 06. 2015 Zpráva o činnosti bytové komise Rady MČ Praha 5
28 915 30. 06. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
28 916 30. 06. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
28 917 30. 06. 2015 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 406/3 a 410/3, k. ú. Motol ve svěřené správě MČ Praha 5 pro ČD-Telematika a. s.
28 918 30. 06. 2015 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4942/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem scelení vlastnictví
28 919 30. 06. 2015 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1717/2 o výměře 21 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
28 920 30. 06. 2015 Stanovisko k pronájmu, či případnému prodeji části pozemku parc. č. 4903/1 o výměře cca 11 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
28 921 30. 06. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
28 922 30. 06. 2015 Projekt "Děti dětem" - výtvarná publikace "Praha 5 očima dětí"
28 923 30. 06. 2015 Zpráva o činnosti zahraniční komise a EU fondy za I. pololetí
28 924 30. 06. 2015 Přehled rozpočtových opatření
28 925 30. 06. 2015 Zpráva o služební cestě do Berlína - Neukölln ve dnech 8. - 10. 6. 2015
28 926 30. 06. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Vítězná 13/531, k. ú. Malá Strana
28 927 30. 06. 2015 Objednávka na výrobu osmi reportáží z akcí MČ Prahy 5 v měsíci červnu 2015 a jejich zpracování do dvou pořadů Expres Prahy 5 a licenci k nim.
28 928 30. 06. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 26/870/2015
28 929 30. 06. 2015 Udělení povolení parkovaní na vyhrazených parkovacích stání v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 pro společnost TCP - konzervatoř, o. p. s., Danilo Česala - Restaurátorská huť Dantik a ZŠ a MŠ Kořenského
28 930 30. 06. 2015 Žádost nájemce prostoru sloužícího podnikání Plzeňská 167/452, Praha 5 o převod nájemního vztahu
28 931 30. 06. 2015 Žádost České televize o udělení souhlasu s natáčením před nemovitostí Plzeňská 174/2076, Praha 5
28 932 30. 06. 2015 Jmenování výběrové komise na funkci ředitele/ky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o., Praha 5
28 933 30. 06. 2015 Informace Radě městské části o projektu Revitalizace parku Sady Na Skalce
28 934 30. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: II. etapa rekonstrukce sportoviště u ulice Bochovská na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha
28 935 30. 06. 2015 Příprava a registrace programu akce "Dny evropského dědictví (EHD) 2015"
28 936 30. 06. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Neodvolám!" v Galerii Portheimka od 8. 7. do 31. 7. 2015
28 937 30. 06. 2015 Změna přílohy č. 1 a přílohy č. 6 u Zásad bytů zvláštního určení tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
28 938 30. 06. 2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0036/0/OIN/14 uzavřené s firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o. na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice, rekonstrukce tělocvičny"
28 939 30. 06. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 5. do 31. 5. 2015
28 940 30. 06. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 6. do 15. 6. 2015
28 941 30. 06. 2015 Pověření Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, k zastupování MČ Praha 5 ve věci novely Pražských stavebních předpisů
28 942 30. 06. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění ostrahy dětských hřišť MČ Praha 5, uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi MČ Praha 5 a PK HOLDING CZ, spol. s r. o.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů