Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
26 835 16. 06. 2015 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
26 836 16. 06. 2015 Provoz školních družin v době letních prázdnin ve školním roce 2014/2015
26 837 16. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9
26 838 16. 06. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - žádosti stávajících nájemců o úpravy předmětu nájmu
26 839 16. 06. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
26 840 16. 06. 2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a uzavření splátkové dohody
26 841 16. 06. 2015 CSOP p. o. - uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání prostor k provozování "Bezplatné právní poradny pro občany MČ Praha 5" - inventurní seznam movitého majetku (vybavení prostor)
26 842 16. 06. 2015 Žádost o udělení souhlasu s parkováním osobního vozidla ve vnitrobloku domu na adrese Nádražní 42/82, Praha 5, k. ú. Smíchov
26 843 16. 06. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru - lékařské ordinace v domě Na Skalce 1/1047 (Bieblova 6), Praha 5 na základě žádosti stáv. nájemce Psychiatrické ambulance Smíchov s. r. o. (výměna prostor)
26 844 16. 06. 2015 Žádost nájemce - spol. OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby trvání nájmu prostor sloužících podnikání Vítězná 13/531, Praha 5
26 845 16. 06. 2015 Žádost SVJ Janáčkovo nábřeží 1153, Praha 5 o umístění odpadních nádob do prostoru v domě Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5
26 846 16. 06. 2015 Záštita a finanční příspěvek pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, o. s. na akce ,,Snídaně pro nestátní neziskové organizace z Prahy 5"
26 847 16. 06. 2015 Projekt "Aktualizace pasportu zeleně v Praze 5" - projektový tým
26 848 16. 06. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Malátova 434/11, Praha 5 - Smíchov
26 849 16. 06. 2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
26 850 16. 06. 2015 Pořízení produktu "Klikací rozpočet" pro Úřad MČ Praha 5
26 851 16. 06. 2015 Dohoda o poskytování služeb spojených s užíváním části prostoru v budově ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15, s příspěvkovou organizací, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
26 852 16. 06. 2015 Projekty "Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k. ú. Košíře – analýza rizik" a "Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k. ú. Motol – analýza rizik" - přijetí dotace
26 853 16. 06. 2015 Zahájení jmenovitých akcí z plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. v roce 2015
26 854 16. 06. 2015 Pověření společnosti Centra a. s. přípravou podkladů k výběrovým řízením dle plánu zdaňované činnosti pro rok 2015
26 855 16. 06. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Dark Trophy"
26 856 16. 06. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství MČ Praha 5 při "Školní lize ragby 2015"
26 857 16. 06. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství MČ Praha 5 při akci "Soutěž v jachtingu a vodní záchrany"
26 858 16. 06. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, a návrh na spolupořadatelství MČ Praha 5 při akci "Prague Color Climbing Festival"
26 859 16. 06. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Mezinárodní tenisový turnaj žen ITF "
26 860 16. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Štefánikova 68/12, Praha 5 – vila Portheimka – oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce
26 861 16. 06. 2015 Pronájem garáží ev. č. 906, ev. č. 915 a ev. č. 922 v objektu Na Šmukýřce na základě zveřejněných záměrů
26 862 16. 06. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
26 863 16. 06. 2015 Informace o konání preventivní akce zaměřené na kontrolu požívání alkoholu mladistvými
26 864 16. 06. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra pro rok 2015
26 865 16. 06. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
26 866 16. 06. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
26 867 16. 06. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
26 868 16. 06. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
26 869 16. 06. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - mateřské školy a základní školy zřizované MČ Praha 5
26 870 16. 06. 2015 Objednávka na výrobu osmi reportáží z akcí MČ Praha 5 v měsíci květnu 2015 a jejich zpracování do dvou pořadů Expres Prahy 5 a licenci k nim
26 871 16. 06. 2015 Přehled veřejných zakázek zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
26 872 16. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Digitalizace pasportu zeleně MČ Praha 5"
26 873 16. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Technický dozor investora"
26 874 16. 06. 2015 Pořádání a záštita nad akcí Letní den seniorů 2015
26 875 16. 06. 2015 Zrušení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny
26 876 16. 06. 2015 Žádost o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, za účelem uspořádání hudební besídky dne 19. 06. 2015 od 18:00 - 20:00 hod.
26 877 16. 06. 2015 Odvolání z funkce vedoucího Odboru stavebního a infrastruktury Ing. Luboše Táborského
26 878 16. 06. 2015 Ukončení pracovního poměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů